Ambu har rejst ca. 1,3 mia. kroner ved et udbud af nye og eksisterende aktier i en accelereret bookbuilding-proces. Bech-Bruun har bistået Ambu.

Ambu er en dansk verdensomspændende virksomhed som udvikler, producerer og markedsfører medicinsk udstyr til hospitaler og redningstjenester. 

Ambus ambition er at blive den mest innovative spiller på markedet for engangsendoskopi, og sel-skabet har rejst ca. 1,3 mia. kr. i ny kapital gennem et udbud af nye og eksisterende B-aktier. Aktierne blev udbudt gennem en accelereret bookbuilding-proces rettet mod institutionelle og professi-onelle investorer i Danmark og visse andre lande. De nye aktier forventes noteret på Nasdaq Copenhagen ved gennemførelse af udbuddet.