Bech-Bruun samarbejde

Bech-Bruun har bistået Energinet med indgåelsen af en betinget aftale med Finansministeriet vedrørende salget af Evida-koncernen, der driver, vedligeholder og anlægger gasdistributionsnettet i hele Danmark. Evida er værdiansat til 4,2 milliarder kroner på gældfri basis.

Evida er resultatet af en konsolidering, der tog sin begyndelse i 2016, af de tre gasdistributionsselskaber; DONG Gas Distribution, NGF Nature Energy Distribution og HMN GasNet, som Energinet tidligere har opkøbt.

Bech-Bruun har bistået Energinet med opkøbene og sammenlægningen af de tre gasdistributionsselskaber, og har i forlængelse heraf tillige bistået Energinet med salget af Evida-koncernen til Finansministeriet.

Evida har omkring 440 medarbejdere, ejer ca. 20.000 km nedgravede gasrør og forsyner over 400.000 husstande og virksomheder. Gennemførelsen (Closing) af transaktionen med overdragelse til den nye ejer forventes gennemført senere i år.

Aftalen er bl.a. betinget af godkendelse fra Folketingets Finansudvalg og fusionskontrol godkendelse.

Læs mere om salget her: