Bech-Bruun samarbejde

Bech-Bruun rådgiver løbende Energinet i forbindelse med opkøb af virksomheder jf. lov om Energinet, med henblik på at sikre forsyningssikkerheden i Danmark.

Bech-Bruun har senest rådgivet Energinet i forbindelse med købet af gasdistributionsnettet på Fyn. Vi rådgiver herudover om særlige juridiske problemstillinger og regulatoriske spørgsmål, herunder også sager ved myndighederne mv.