Bech-Bruun samarbejde

Som led i en større international undersøgelse har Bech-Bruun undersøgt dansk praksis vedrørende sundhedsanprisninger af fødevarer. Resultatet af analysen er netop blevet offentliggjort i en rapport, som samler praksis i en række EU-medlemsstater.

Bech-Bruuns Life Science Team har undersøgt dansk praksis for sundhedsanprisninger af fødevarer. Resultatet af analysen er netop blevet offentliggjort i den europæiske rapport: ”Recent developments regarding health claims and further news on European food law”, som præsenterer national retspraksis vedrørende sundhedsanprisninger af fødevarer, herunder eventuelle nationale fortolkninger af forordning nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer. Undersøgelsen omfatter en række EU-medlemsstater og giver et overblik over national retspraksis, deriblandt brugen af sundhedsanprisninger af planter (såkaldte botanicals).

Administrativ praksis vedrørende sundhedsanprisninger af fødevarer
Vi hører ofte påstande om, at Fødevarestyrelsen, som i Danmark administrerer fødevarelovgivningen, har en restriktiv holdning til brugen af sundhedsanprisninger af fødevarer.

Vi har i vores bidrag til den europæiske undersøgelse set på nogle af de mere kontroversielle danske sager, som blandt andet kan være baggrunden for påstanden om, at Fødevarestyrelsen er restriktiv på området.

 

Blandt andet har vi henvist til afgørelserne om betegnelserne ”Superfruit”, ”Superjuice” og ”Wellness”, som vi vurderer, er nogle af de mere omdiskuterede sager på området. Desuden har vi fokuseret på en sag, hvor en kantine blev sanktioneret for at benytte enkelte ernærings- og sundhedsanprisninger på virksomhedens intranet. I afgørelsen blev det konkluderet, at når en kantine vil give ernærings- og kostråd til kantinens brugere i form af information om frugt og grønt, er dette at anse som kommercielle aktiviteter omfattet af reglerne om ernærings- og sundhedsanprisninger.

Selvom de afgørelser, som vi i vores bidrag til undersøgelsen har fokuseret på, formentlig er juridisk korrekte, kan man diskutere, om Fødevarestyrelsen kunne have givet vejledning om forholdene fremfor at sanktionere. Fødevareministrene har løbende igennem tiden haft det som en prioritet at sikre, at fødevarekontrollen i højere grad vejleder fremfor at sanktionere. Dette til trods oplever vi dog fortsat, at bagatelforhold i visse tilfælde sanktioneres, og vi har således stadig til gode at opleve den fulde effekt af denne målsætning.

For yderligere information om den danske praksis på området for ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer, henviser vi til rapporten (på engelsk). 

Ansvarlige: Martin Dræbye Gantzhorn og Gundula Maria Kjær