Bech-Bruun samarbejde
Photo of Jeannette Skjoldager Jeannette Skjoldager Uddannelseschef 72273526

Den lovpligtige efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige er reguleret i bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007.

Det betyder, at undervisningen for at være pointgivende skal vedligeholde eller udvide din juridiske kompetence, eller også skal undervisningen højne dine personlige forudsætninger for opgavevaretagelsen.

I vores beskrivelse af undervisningen i Bech-Bruun Academy angiver vi et forventet antal lektioner. Vi forventer dermed, at undervisningen opfylder de anførte krav og tæller de angivne antal lektioner, men gør opmærksom på at Advokatsamfundet ikke forhåndsgodkender undervisning.

Du kan læse mere i Advokatsamfundets "Vejledning om obligatorisk efteruddannelse" her.

 

Lovpligtig efteruddannelse - Bech-Bruun