Bech-Bruun samarbejde

Vi bruger cookies på bechbruun.com for at kunne levere den bedst mulige service til brugerne af vores hjemmeside. I vores cookie-politik kan du læse, hvordan vi håndterer brugen af cookies.


Ejer- og kontaktoplysninger:
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
CVR-nr.: 38 53 80 71
info@bechbruun.com

Hvad er en cookie?
En cookie er en datafil, som en hjemmeside gemmer på dit it-udstyr, for eksempel computer, tablet og smartphone. Formålet er at genkende it-udstyret og dermed observere, hvordan du bruger hjemmesiden.

I dag bruger stort set alle hjemmesider cookies. I mange tilfælde er cookies nødvendige for at levere ordentlig service på hjemmesiden.

En cookie er en passiv fil, der ikke kan indsamle de oplysninger, der er på din computer, eller sprede computervirus og andre skadelige programmer.

Nogle cookies gemmes kun på dit it-udstyr, så længe du har din browser åben, såkaldte sessionscookies. Andre cookies gemmes på dit it-udstyr i et længere tidsrum, såkaldte persistente/vedvarende cookies. Når du vender tilbage til en hjemmeside, bliver cookien typisk fornyet helt automatisk.

Ofte gemmes cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden (tredjepart-cookies). Det kan være cookies med almindeligt indhold men også analyseværktøjer og indlejrede kommentarfelter.

Cookies på bechbruun.com
På bechbruun.com bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores brugere benytter hjemmesiden, så vi kan forbedre den. De oplysninger, vi indsamler, er anonyme og kan ikke spores til navngivne brugere.

Vi bruger følgende typer cookies på bechbruun.com:

Førsteparts-cookies
Bechbruun.com sætter som førstepart fire slags sessions-cookies, der udløber, når du lukker browseren. De har til formål at:

  • Genkende dit it-udstyr.
  • Huske dit sprogvalg.
  • Registrere det tidsrum, du er på hjemmesiden.
  • Identificere dine http-forespørgsler, når du bevæger dig rundt på bechbruun.com.

Vi sætter også som førstepart fire slags vedvarende cookies, der lagres mellem 30 dage og to år. De registrerer:

  • Hvor mange gange, du har besøgt hjemmesiden.
  • Hvor lang tid, du opholder sig på hjemmesiden.
  • Om du kommer til hjemmesiden via søgemaskine, søgeord eller link.
  • Om du er en ny eller tilbagevendende bruger af hjemmesiden.

 

Tredjeparts-cookies
Derudover sætter addthis.com tredjeparts-cookies på bechbruun.com.

Addthis.com placerer to sessionscookies og to vedvarende cookies, som gør det muligt at genkende dit it-udstyr, og hvor ofte, du besøger hjemmesiden. De to sessions-cookies slettes, når du lukker browseren. De vedvarende cookies slettes efter to år.

bechbruun.com anvender Google Analytics som statistikværktøj på sitet. Google Analytics giver os mulighed for at følge en session rundt på sitet og giver Bech-Bruun mulighed for at tilpasse indholdet efter relevans.

Hvordan fjerner eller undgår du cookies?
Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr.

Hvis du bruger PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]

Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis bruger en MAC, kan du følge disse link alt efter, hvilken browser du bruger:

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål om cookies, er du velkommen til at kontakte os på info@bechbruun.com.