Bech-Bruun samarbejde

Med sine mange komplekse regler og hårde sanktionering af overtrædelser er konkurrenceretten et retsområde, hvor behovet for compliance altid er stort. Det gælder både for C25-virksomheden, den mindre erhvervsdrivende og den offentlige virksomhed, der har markedsvendte aktiviteter.

Vores omkring 20 specialister samarbejder om at rådgive såvel flere af verdens største virksomheder som lokalt forankrede virksomheder inden for alle brancher om fastlæggelse af compliancestrategi, håndtering af myndighedsspor, proces og samhandelsforhold.  

Vi baserer vores rådgivning på den højeste faglige ekspertise og erfaringer fra talrige sager ved konkurrencemyndigheder og domstole. Og vi har samtidig altid fokus på, hvad der er operationelt for den enkelte virksomhed. Det stiller krav til kommerciel forståelse, kommunikation og eksekvering i rådgivningen. Krav, som vi altid stræber efter at leve op til. Og som i mange virksomheders øjne gør os til den foretrukne rådgiver inden for konkurrenceretten. 

Vi yder blandt rådgivning til virksomheder i forbindelse med:

  • Repræsentation over for konkurrencemyndighederne i forbindelse med myndighedsundersøgelser, herunder i forbindelse med kontrolundersøgelser (dawn raids) og kartelsager.
  • Fastlæggelse af dominerende virksomheders prisstrukturer og rabat- og bonussystemer samt rådgivning om dominerende virksomheders forhold i øvrigt.
  • Udformning af samarbejdsaftaler og distributionsstrategier, herunder om fx indkøb, produktion, franchising, selektiv distribution, underleverance samt konsortie- og joint venture-forhold.
  • Fastlæggelse og implementering af complianceprogrammer, herunder træning af virksomhedens medarbejdere i overholdelse af konkurrencereglerne.
  • Håndtering af anmeldelsespligtige fusioner samt andre konkurrenceretlige forhold relateret til virksomhedshandler.
  • Retssager ved de danske domstole og ved EU-domstolene om prøvelse af konkurrencemyndighedernes afgørelser.
  • Retssager om erstatning for overtrædelse af konkurrencereglerne.
  • Statsstøtteret
  • Sektorspecifik konkurrenceretlig regulering, herunder i forhold til betalingstjenester, lægemiddeldistribution, radio- og tv-virksomhed samt telekommunikation.
  • Generelle EU-retlige forhold.

I forbindelse med især erstatningssager, sager om misbrug af en dominerende stilling og komplekse fusionsanmeldelser samarbejder vi tæt med vores konkurrenceretsøkonomer. Vi sikrer på den måde en rådgivning, der dækker både de juridiske og de økonomiske aspekter.

Dawn-raid app

For at gøre det lettere for virksomheder at have styr på dawn raid-beredskabet har vi udviklet en app.

EU- og Konkurenceforhold

Competition & European Law

What the team is known for
Impressive competition law practice covering complex merger filings, compliance and contentious cases. Has notable experience in a range of industries, including transport, media, broadcasting and waste. Also represents municipalities and government entities in national public procurement cases, with the Ministry of Foreign Affairs of Denmark as a recent client win. Highly active in the energy and renewable energy markets, handling both competition and procurement mandates related to the sector.

Strengths
Interviewees highlight the expertise of the group, commenting: "They are extremely knowledgeable about competition and European law matters."

Notable practitioners
Claus Berg stands out for his substantial experience in public procurement, with particular knowledge in the construction sector. One source sees him as a "very bright lawyer," and another values that he is "easy to work with."

Jesper Kaltoft concentrates on competition law and is frequently mandated on merger control issues. Interviewees remark that he has "good knowledge of the area." He also assists with procurement procedures.

Considered "a passionate litigator," Peter Stig Jakobsen is known for his experience in dealing with contentious public procurement issues and competition cases concerning vertical and horizontal monopoly. "He has incredible persistence," says an observer.

Simon Evers Hjelmborg is the managing partner at the firm. His areas of specialism lie in mergers, damages proceedings and complaints. Interviewees stress that "he quickly understands the clients' needs and challenges and is fast in developing solutions."

Tina Braad is known for her expertise in an array of public procurement mandates. Interviewees highlight that "her skills are very good, she is easy to understand and good at complex matters."

Chambers and Partners Europe, Competition/European Law

EU & Competition

Ranked: tier 1

Bech-Bruun handles competition and procurement matters for a client roster which includes Procter & Gamble and the City of Copehagen. Practice head Peter Stig Jakobsen focuses on competition, procurement and state aid law; he recently acted for Daugaard Biler in a dispute against Nissan Nordic Europe concerning its selective distribution system. Other recent highlights include public procurement specialist Anne Bergholt Sommer advising Boeing on the provision of supplies to the Danish Defence following a procurement process, Jesper Kaltoft assisting CPH City & Port Development with its tender procedure for a major urban development project, and public sector expert Anders Birkelund Nielsen  acting for the Ministry of Foreign Affairs of Denmark on its procurement procedures. Managing partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg and Michael Honoré are also active in the competition space; Kalsmose-Hjelmborg advised MTG on the competition aspects of its merger with TDC, and Honoré assisted Nokas with its involvement in a dispute filed against competitor Loomis by its customers relating to cash handling and transportation services.

Legal 500, EU and competition

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.