Bech-Bruun samarbejde

Rollen som offentlig indkøber er under stadig forandring. Tendensen går i retning af design af intelligente indkøb, procesoptimering og indkøbsfællesskaber. For den offentlige indkøber betyder det større, mere komplekse og højtprofilerede indkøbsprocesser med anvendelse af forhandling, konkurrencepræget dialog, OPI og rammeaftaler. For leverandøren betyder det ændrede præmisser for deltagelsen i udbud og for kontraktrelationen til den offentlige kunde.

Det stiller store krav til juridisk rådgivning. For den offentlige indkøber er der behov for at sikre overholdelse af udbudsreglerne, samtidig med at der skal tænkes i retning af at udnytte de muligheder, som findes for optimering af proces og kontrakt. For leverandøren bliver det afgørende at sikre overholdelse af de opstillede krav og forberede et tilbud, der bedst muligt matcher den offentlige indkøbers kriterier og behov. Og i sidste ende kan det blive nødvendigt at udfordre de beslutninger, som den offentlige indkøber har truffet i udbudsprocessen. 

Vores team er blandt de største og mest specialiserede i Danmark. Vi hjælper med alle aspekter af et offentligt indkøb fra indledende sonderinger og markedsundersøgelser, til design og valg af procesform og kriterier, til udarbejdelse af kontraktgrundlag. Og vi bistår i de konflikter, der kan opstå. 

Uanset indkøbets karakter og kompleksitet leverer vi strategiske og operationelle løsninger, der tager højde for de udbudsretlige spilleregler og de kommercielle og praktiske aspekter i det efterfølgende kontraktgrundlag. 

I vores rådgivning trækker vi på erfaringer opnået fra adskillige faste rådgivningsrelationer til en række klienter i stat, regioner og kommuner samt delvist offentligt ejede selskaber. Og fra omfattende repræsentation af leverandørsiden i udbudsprocesser og konfliktsituationer.

Hvordan kan vi hjælpe?
Vi har stor erfaring med både den praktiske, strategiske og juridiske del af udbudsprocessen. Vi har erfaring med alle typer af relevante offentlige indkøb, og vi er specialiserede i særligt komplekse og agile kontrakter som eksempelvis indenfor indkøb af it-ydelser, koncessioner, OPP og OPS. Vi rådgiver klienter inden for alle brancher og har særligt omfattende erfaringer fra forsyningsvirksomhed, forsvarsindkøb, fødevarer, affald og infrastruktur. Her rådgiver vi i projekter, uanset om udbuddet sker efter udbudsloven, tilbudsloven, forsvars-, koncessions- eller forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Markedsundersøgelser
 • Undersøgelse om udbudspligt, herunder valg af regelgrundlag
 • In-house forhold og horisontale samarbejder
 • Fastlæggelse af udbudsstrategi og udarbejdelse af udbudsplaner
 • Gennemførelse af udbud, herunder ledelse af forhandlinger
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale 
 • Vurdering af konditionsmæssighed og evaluering af indkomne tilbud 
 • Projektstyring 
 • Kontraktudarbejdelse 
 • Aktindsigt 
 • Tilbudsafgivelse og kvalitetssikring heraf
 • Sager for Klagenævnet for Udbud og domstolene 

Vi hjælper også med udbudsretlig rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og privatiseringer.

 
 
Udbudssystemet.dk

Gennemfør udbudsprocessen digitalt med Udbudssystemet.dk.

For at sikre alle aspekter i vores rådgivning inddrager vi i relevant omfang specialister inden for andre rådgivningsområder, som fx Fast ejendom & Entreprise, Offentlig virksomhed & Forvaltning, Infrastruktur, It & Digitalisering samt Økonomiske analyser.

Udbud

Competition & European Law

What the team is known for
Impressive competition law practice covering complex merger filings, compliance and contentious cases. Has notable experience in a range of industries, including transport, media, broadcasting and waste. Also represents municipalities and government entities in national public procurement cases, with the Ministry of Foreign Affairs of Denmark as a recent client win. Highly active in the energy and renewable energy markets, handling both competition and procurement mandates related to the sector.

Strengths
Interviewees highlight the expertise of the group, commenting: "They are extremely knowledgeable about competition and European law matters."

Notable practitioners
Claus Berg stands out for his substantial experience in public procurement, with particular knowledge in the construction sector. One source sees him as a "very bright lawyer," and another values that he is "easy to work with."

Jesper Kaltoft concentrates on competition law and is frequently mandated on merger control issues. Interviewees remark that he has "good knowledge of the area." He also assists with procurement procedures.

Considered "a passionate litigator," Peter Stig Jakobsen is known for his experience in dealing with contentious public procurement issues and competition cases concerning vertical and horizontal monopoly. "He has incredible persistence," says an observer.

Simon Evers Hjelmborg is the managing partner at the firm. His areas of specialism lie in mergers, damages proceedings and complaints. Interviewees stress that "he quickly understands the clients' needs and challenges and is fast in developing solutions."

Tina Braad is known for her expertise in an array of public procurement mandates. Interviewees highlight that "her skills are very good, she is easy to understand and good at complex matters."

Chambers and Partners Europe, Competition/European Law

EU & Competition

Ranked: tier 1

Bech-Bruun handles competition and procurement matters for a client roster which includes Procter & Gamble and the City of Copehagen. Practice head Peter Stig Jakobsen focuses on competition, procurement and state aid law; he recently acted for Daugaard Biler in a dispute against Nissan Nordic Europe concerning its selective distribution system. Other recent highlights include public procurement specialist Anne Bergholt Sommer advising Boeing on the provision of supplies to the Danish Defence following a procurement process, Jesper Kaltoft assisting CPH City & Port Development with its tender procedure for a major urban development project, and public sector expert Anders Birkelund Nielsen  acting for the Ministry of Foreign Affairs of Denmark on its procurement procedures. Managing partner Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg and Michael Honoré are also active in the competition space; Kalsmose-Hjelmborg advised MTG on the competition aspects of its merger with TDC, and Honoré assisted Nokas with its involvement in a dispute filed against competitor Loomis by its customers relating to cash handling and transportation services.

Legal 500, EU and competition

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.