Bech-Bruun samarbejde

Offentlige myndigheder og virksomheder omfatter alt fra kommuner, regioner og fagorienterede statslige specialstyrelser til offentligt ejede virksomheder og selskaber, som varetager større infrastruktur- eller forsyningsopgaver. Meget er forskelligt i den offentlige sektor, men fælles er reglerne om kravene til offentlig forvaltning og den politiske styring.

Vi kender det landskab, som offentlige myndigheder og virksomheder navigerer i og har specialister inden for alle de områder, hvor offentlige myndigheder og virksomheder søger rådgivning og optræder i retssager, og vores specialister er velbevandrede i de særtræk, der gælder for sagsbehandlingen på de enkelte områder.

Vi rådgiver både kommuner, regioner, havne, fælleskommunale selskaber, offentlige selskaber og private virksomheder, ligesom vi fører retssager for disse ved by-, lands- og Højesteret under iagttagelse af de regler og principper, som gælder for det offentlige som procespart.

Vi rådgiver, udarbejder undersøgelser og fører retssager om og for offentlige myndigheder og -virksomheder, om disses retsforhold, herunder blandt andet:

 • Forvaltningsret 
 • Offentlige myndigheders og virksomheders erstatningsansvar
 • Ansvarsforhold (advokatundersøgelser og -udredninger)
 • Etablering og organisering af offentlige virksomheder
 • Fonde og selvejende institutioner 
 • Socialret
 • Habilitetsspørgsmål 
 • Aktindsigtssager
 • Offentlige myndigheders økonomi og låntagning
 • Kommunalretlig hjemmel efter kommunalfuldmagten eller sektorlovgivning 
 • Reglerne for offentlige virksomheder
 • Kommunale fællesskaber 
 • Kommunale aktieselskaber 
 • Offentlig-private selskaber og samarbejder (OPP/OPS-projekter)
 • Offentligretlige særregulering, lige fra regler om VEU-godtgørelse på uddannelsesområdet til reglerne i sundhedsloven
 • Energiretlige forhold
 • Miljø- og naturbeskyttelse samt planlægning
 • Privat inddrivelse for forsyningsvirksomheder (læs mere).
Kommune Netværk

I vores kommunale netværksgrupper har du mulighed for at udveksle erfaring og spørge vores juridiske eksperter til råds.

Vores team består af højt kvalificerede og dybt specialiserede advokater, som alle har indgåede erfaring med offentlige klienter, ligesom flere har en fortid i det offentlige. Vi har mange års erfaring med rådgivning inden for alle retsområder, der knytter sig til den offentlige sektor. Vi arbejder tværfagligt og rådgiver og fører retssager om alt fra kommunalretlige problemstillinger til erstatningsretlige tvister. 

For at sikre den bedste rådgivning arbejder vi hyppigt sammen med andre specialister inden for blandt andet InfrastrukturEnergi & ForsyningFast Ejendom & EntrepriseFondeComplianceMiljøUdbudSkat mfl.

Offentlig virksomhed & Forvaltning

Public Law

What the team is known for
Multidisciplinary team advising on general public law regulation, as well as more specialised areas of law such as energy and infrastructure. Expertise also covers regulatory matters related to international law, including EU and human rights legislation. Offers a strong commercial law background to represent a variety of private parties on public law issues including contentious cases, representing clients in proceedings before courts at all levels. Also represents municipalities and publicly owned institutions, and additionally offers a strong track record in public procurement and environmental matters.

Strengths
One source states: "I appreciate the team's pragmatic and yet very skilled approach to legal issues."

Work highlights
Advised Nord Stream 2 on the Danish law aspects of its multi-jurisdictional gas infrastructure project.

Notable practitioners
Håkun Djurhuus is highlighted by sources as an "expert," particularly with regard to environmental law aspects. He has experience in arbitration as well as litigation before the Danish Supreme Court, and represented the Danish Agriculture and Food Council in mediation against several Danish municipalities relating to the prohibition of the use of pesticides.

Chambers and Partners Europe, Public Law

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.