Bech-Bruun samarbejde

Den miljøretlige regulering er under konstant forandring. Som ”fremskridtets” og vækstens modvægt bliver miljø- og naturbeskyttelse samt planlægningen ofte udfordret, når eksempelvis byudviklingsprojekter skal udvikles, eller virksomheder skal udvides. Kompleksiteten bliver ofte omdrejningspunktet, når skaden er sket, og myndighederne skal håndhæve lovgivningen.

Vi er højt specialiseret i miljø- og planret, og vi rådgiver private og offentlige virksomheder samt myndigheder om både dansk og international miljø- og naturbeskyttelse samt planlægning. Vi kender områdets sagsgange og særtræk - og vi forstår hensynene, der er styrende for en politisk ledet organisation.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Kystbeskyttelse
 • Affald og ressourcer (cirkulær økonomi)
 • Støj- og lugtforurening
 • Jordforurening
 • Naturbeskyttelse, herunder habitat (natura2000)
 • Spildevandshåndtering
 • Vandforsyning
 • Miljøgodkendelse, herunder regulering af risikovirksomheder
 • Miljøforvaltningsret
 • Planlægning, herunder byudvikling
 • Miljøvurdering og VVM
 • Vandplanlægning
 • Natura2000
 • Råstoffer
 • International miljøret.

Vores team består af højt kvalificerede og erfarne advokater på miljøområdet, som arbejder tæt sammen med specialister fra alle relevante fagområder. Vi samarbejder blandt andet med erfarne advokater, som er specialiserede inden for områder som Offentlig virksomhed & Forvaltning, Infrastruktur og Energi & Forsyning.

Vi deltager derudover i en række netværk, blandt andre DI’s Miljøudvalg, bestyrelsen for ATV-fonden for jord & grundvand, bestyrelsen for danske miljøadvokater og DAKOFA’s Teknisk Råd. Vi har desuden formandsskabet for Byggesocietetets bæredygtighedsudvalg og DAKOFA’s netværk for affaldsjura. Det sikrer et indgående branchekendskab, og at vores miljøjuridiske viden altid harmonerer med den virkelighed, som vores klienter opererer i.

Vi har desuden ansvaret for den miljøretlige rapportering om regler og domme i Tidsskrift for miljø, der udgives af DJØF’s Forlag, ligesom vi samarbejder med Karnov Group om udgivelse af Miljøret, 9. udgave.

 

 

Miljø, Natur og Plan

Public Law

What the team is known for
Multidisciplinary team advising on general public law regulation, as well as more specialised areas of law such as energy and infrastructure. Expertise also covers regulatory matters related to international law, including EU and human rights legislation. Offers a strong commercial law background to represent a variety of private parties on public law issues including contentious cases, representing clients in proceedings before courts at all levels. Also represents municipalities and publicly owned institutions, and additionally offers a strong track record in public procurement and environmental matters.

Strengths
One source states: "I appreciate the team's pragmatic and yet very skilled approach to legal issues."

Work highlights
Advised Nord Stream 2 on the Danish law aspects of its multi-jurisdictional gas infrastructure project.

Notable practitioners
Håkun Djurhuus is highlighted by sources as an "expert," particularly with regard to environmental law aspects. He has experience in arbitration as well as litigation before the Danish Supreme Court, and represented the Danish Agriculture and Food Council in mediation against several Danish municipalities relating to the prohibition of the use of pesticides.

Chambers and Partners Europe, Public Law

Environment

Ranked: tier 1

Bech-Bruun runs the gamut of environmental law work, with the highly experienced Håkun Djurhuus and Jacob Brandt at the helm. Djurhuus' recent mandates include advising Femern on its construction of a tunnel between the Danish island of Lolland and the German island of Fehmarn; while Brandt acted for the Municipality of Aarhus on the drafting of possible changes to the Danish Planning Act, which conflicted with the region's need for housing. Per Hemmer is also a key figure and assisted Nord Stream 2 with its project involving a gas pipeline connecting Russian gas reserves to Germany via the Baltic Sea. Hanne Mølbeck is noted for her infrastructure expertise; she recently worked with the Copenhagen Metro on the preparatory elements of its development of a new line extending out to the harbour area of Nordhavn.

Legal 500, Environment

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.