De regulatoriske rammer for den finansielle sektor ændrer sig konstant, og den nye lovgivning påvirker den måde, forsikringsvirksomheder og forsikringsdistributører drives på. Det har resulteret i nye forretningsmodeller og større fokus på intern compliance. De mange måder at formidle forsikringsprodukter på stiller også krav til indhold og opfølgning på aftaler med samarbejdspartnere, ligesom brug af persondata medfører særskilte udfordringer.

Vi har stor erfaring med at rådgive danske og udenlandske forsikringsselskaber og forsikringsdistributører i forbindelse med opkøb, salg og sammenlægning af og om overdragelse af forsikringsbestande. Vi har særlig erfaring med grænseoverskridende transaktioner inden for forsikringsbranchen.

Vores kompetencer omfatter alle de juridiske udfordringer, som skade- og livsforsikringsselskaber møder. Vi har indsigt i samspillet mellem de selskabsretlige, foreningsretlige og regulatoriske krav. Vi har ligeledes stor erfaring med at udarbejde og forhandle forsikringsformidlingsaftaler.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Etablering af nye finansielle virksomheder, forsikringsformidlere og investeringsrådgivere, herunder ansøgning om tilladelser
 • Filialetablering og registrering af udenlandske forsikringsselskaber og forsikringsformidlere, herunder i grænseoverskridende transaktioner
 • Forsikringsprodukter, herunder god skik og forsikringsaftaleret
 • Forsikringsdistribution, herunder formidlingsaftaler samt registrering og tilladelser
 • Overdragelse af forsikringsbestande, forsikringsdistributører og forsikringsselskaber
 • L/P-investeringer
 • Corporate forsikring, herunder M&A-processer
 • Anmeldelse af ændringer i og ansøgning om tilladelse til at købe kvalificerede ejerandele
 • Tilpasning af skade- og livsforsikringsprodukter
 • Compliance
 • Hvidvaskforanstaltninger
 • Kontakt til tilsynsmyndighederne. 
Forsikringsdistributionsdirektivet

Til overholdelse af reglerne fra IDD har vi udviklet IDD Compliance Lab.

Vores team består af højt kvalificerede og dybt specialiserede advokater på området, blandt andet nogle af de førende rådgivere på området. Vores specialister har mange års erfaring med rådgivning inden for alle retsområder, der knytter sig til forsikring. 

For at sikre den bedste rådgivning arbejder vi hyppigt sammen med andre specialister inden for områder som fx M&A & Selskabsforhold, Pension, Compliance samt EU- & Konkurrenceforhold

 


Forsikring

Insurance

Ranked: tier 1

Bech-Bruun advises on corporate and regulatory work, reinsurance and represents in insurance mediation as well as in litigation concerning the defence of claims. The practice’s litigation expertise includes professional indemnity, all-risk insurance, product liability, marine insurance and personal injury. The firm also advises on life insurances and workers’ compensation. Practice head Anne Buhl Bjelke assists international life and non-life insurance companies with product compliance, passporting and distribution through permanent establishments or by use of Danish insurance intermediaries. Jes Anker Mikkelsen has expertise in shipping as well as offshore and energy insurance.

Legal 500, Insurance

BB

Vil du ringes op?

Fortæl os, hvornår du har tid til at tale. Så ringer en af vores specialister dig op.