Landbrugsområdet er som altid højt placeret på dagsordenen i Danmark. Bech-Bruuns specialister giver dig den seneste viden lige her.

Her i nyhedsbrevet kan du læse med, når vores specialister giver deres vurdering af en række aktuelle juridiske problemstillinger og de mulige konsekvenser for landets landmænd.

Vær med, når vi afholder vores næste seminar, hvor vi stiller skarpt på tendenser og udvikling inden for landbruget og en række andre aktuelle temaer fra den juridiske verden.

Dato og tidspunkt for seminar følger i næste nyhedsbrev.

 

Konkursbos tilbagesøgning af provenu fra salg af betalingsrettigheder

Frem til 2017 var den gængse opfattelse, at kreditorer kunne opnå sikkerhed i en landmands betalingsrettigheder ved at give meddelelse til Landbrugsstyrelsen. Ved en dom fra 2017 slog Landsretten imidlertid fast, at sikringsakten ikke var meddelelse, men tinglysning af et løsøreejerpantebrev i personbogen. Som en konsekvens af afgørelsen har man ved Landbrugsstøttelovens § 3 a, stk. 1. direkte ved lov genetableret det ”gamle system”, hvorefter kreditor igen kan etablere gyldig sikkerhed ved at give meddelelse til Landbrugsstyrelsen. Det kan de ved brug af blanketten ”Pantsætning af betalingsrettigheder efter grundbetalingsordningen”, som er et både velbeskrevet og velfungerende system.

Læs hele artiklen her.

 

Hvornår er sikkerhed i betalingsrettighederne stiftet?

Når en kreditor får sikkerhed i en landmands betalingsrettigheder, vil sikkerheden ofte gælde for en længere årrække fremover. Sikkerheden har dog kun en egentlig værdi, hvis landmanden efterfølgende søger EU-støtten og i øvrigt opfylder betingelserne for at få den udbetalt. EU-støtten søges hvert år – typisk i foråret.

Efter konkurslovens § 70 kan en panteret eller anden sikkerhed, som ikke er tilsagt ved gældens stiftelse, omstødes, hvis sikringsakten er foretaget senere end tre måneder før fristdagen. Man kan derfor spørge, om kreditors sikkerhed i denne sammenhæng opstår, når den oprindelige sikringsakt iagttages (altså meddelelse til Landbrugsstyrelsen) eller om sikkerhed først opstår, når landmanden indsender sin ansøgning om EU-støtte og kravet på betaling stiftes.

Læs hele artiklen her.

 

Hvordan kan minkerhvervet forberede sig på processen for erstatning?

I december 2020 trådte det midlertidige forbud mod hold af mink i kraft, og i januar 2021 blev der indgået en politisk aftale om erstatningen til minkbranchen. Et udkast til en mindre ændring af minkloven er netop kommet i høring, og ellers venter vi på den bekendtgørelse, som i detaljer vil regulere erstatningen til minkbranchen.

Læs hele artiklen her.

 

Ny ekspropriationslov på vej

Det har igennem længere tid været varslet, at der skulle ske en større ændring af ekspropriationsreglerne, og nu er det vist alvor: Transportministeriet har sendt et lovudkast i en ”målrettet interessenthøring” med ambitionen om at fremsætte lovudkastet i folketingssamlingen 2021/22. Meget er derfor fortsat usikkert. Men det ser ud til, at den enstrengede model for kommunal ekspropriation og taksation kan blive en realitet.

Læs hele artiklen her.