Du er måske berettiget til tilbagebetaling af moms: Skattestyrelsen kunne ikke lovligt opkræve moms af erstatninger for ekspropriationer gennemført før den 1. januar 2020.

Har du fået din ejendom eksproprieret inden den 1. januar 2020, kan det være, at du er berettiget til tilbagebetaling af moms fra Skattestyrelsen. 

Landsskatteretten har i tre banebrydende kendelser konkluderet, at Skattestyrelsen ikke lovligt kunne kræve moms af ekspropriationserstatninger før den 1. januar 2020 som følge af manglende hjemmel i momsloven. Siden er momsloven blevet ændret i forbindelse med indførsel af nye regler om udtagningsmoms, og der er indført behørig hjemmel til at kræve moms af ekspropriationserstatninger. Men hjemlen fandtes altså ikke før 2020, hvor Skattestyrelsen ellers i mange tilfælde har truffet afgørelse om momspligt.

Styresignal i høring
Skattestyrelsen har herefter været nødt til at lave et styresignal, der beskriver konsekvenserne af den uhjemlede praksis. Den 16. marts blev der sendt et udkast til styresignal i høring, hvor det præciseres, at ekspropriationer gennemført før den 1. januar 2020 ikke var momspligtige. Udkastet til styresignalet indeholder også en beskrivelse af vilkårene for tilbagesøgning af moms for eksproprierede grundejere. 

Har du inden den 1. januar 2020 fået eksproprieret din ejendom og betalt moms af ekspropriationserstatningen, er du velkommen til at kontakte advokat Thomas Frøbert eller advokat Birka Mouritzen, der begge har stor erfaring med tilbagesøgning af fejlagtigt opkrævet moms og afgifter fra Skattestyrelsen.

lommeregner