Bech-Bruun samarbejde

To større teleselskaber har overtrådt reglerne for lovligt telefonsalg pga. manglende samtykke fra opkaldsmodtagere og accepterer bøder på 575.000 kr. og 475.000 kr. Det er anden gang inden for et år, at selskaberne er blevet politianmeldt. Fem øvrige virksomheder er også politianmeldt i forbindelse med sagerne.

En erhvervsdrivende skal som udgangspunkt have modtaget et forudgående samtykke, hvis den erhvervsdrivende skal kontakte en forbruger telefonisk. Et samtykke skal være en udtrykkelig og utvetydig anmodning om at blive ringet op. Selv hvor samtykke undtagelsesvis ikke er nødvendigt, fx hvis der er tale om erhvervssalg, må den erhvervsdrivende ikke kontakte en person på den såkaldte Robinsonliste, hvilket også omfatter indehavere af enkeltmandsvirksomheder. Hvis en erhvervsdrivende ringer til en person på Robinsonlisten uden et sådant samtykke, eller samtykket undtagelsesvis ikke er nødvendigt, har den erhvervsdrivende foretaget ulovligt telefonsalg. Det var tilfældet for to større teleselskaber, der blev politianmeldt af Forbrugerombudsmanden. Opkaldene blev foretaget af virksomhederne i 2019. Fem andre virksomheder er også politianmeldt.

Det ene teleselskab havde foretaget ét eller flere opkald til 49 forbrugere og til to indehavere af enkeltmandsvirksomheder. Den ene person havde gentagne gange frabedt sig opkaldene, mens en anden person var på Robinsonlisten. To såkaldte leadvirksomheder og en leadmægler er politianmeldt for medvirken, idet disse virksomheder har videregivet kontaktoplysningerne til teleselskabet med påstand om, at der forelå et samtykke fra de pågældende personer. Det andet teleselskab havde foretaget opkald til 50 forbrugere og én indehaver af en enkeltmandsvirksomhed, som var tilmeldt Robinsonlisten. Et callcenter og en leadvirksomhed er ligeledes politianmeldt under denne sag. Teleselskaberne har accepteret at betale udenretlige bøder på hhv. 575.000 kr. og 475.000 kr. Teleselskaberne blev også i februar 2019 anmeldt for ulovligt telefonsalg udført i 2018.

Leadvirksomheder afholder typisk konkurrencer, hvor deltagerne for at deltage skal samtykke i at modtage markedsføring fra adskillige virksomheder, og samtykkerne – såkaldte leads – sælges efterfølgende til virksomhederne. Leadvirksomhederne indhenter altså samtykke til brug for teleselskaberne eller til senere salg til teleselskaberne. Det er en tilladt mulighed for at indhente markedsføringsretlige samtykker, men de skal altså være konkrete og skal kunne dokumenteres. Således skal person X have accepteret, at virksomhed Y må kontakte X pr. telefon med henblik på salg af Z-produkter. I de omtalte sager har disse samtykker ikke kunnet dokumenteres.


smartphone

Bech-Bruuns kommentar
Sagen og bødernes størrelse understreger vigtigheden af, at en virksomheds telefoniske kontakt til fysiske personer er i overensstemmelse med både markedsførings- og forbrugeraftalelovens regler. Det samme gælder e-mail-henvendelser, uanset om der er tale om B2B eller B2C. Førend forbrugere kontaktes telefonisk, skal det sikres, at forbrugeren har afgivet et udtrykkeligt og utvetydigt samtykke, eller også skal henvendelsen være direkte tilladt, jf. forbrugeraftaleloven. Sker kontakten pr. e-mail, skal der foreligge et samtykke.

Forbrugerombudsmanden har i længere tid været opmærksom på leadvirksomheder og leadmægleres indhentning og salg af forbrugeres samtykke.

Baserer man som virksomhed en henvendelse på et samtykke indhentet via en leadvirksomhed eller leadmægler, skal man derfor sørge for at kræve dokumentation for samtykket og gennemlæse den samtykketekst, som anvendes til at indhente samtykket. Specielt i tilfælde, hvor flere forbrugere giver udtryk for, at man ikke mener at have givet virksomheden samtykke til at blive kontaktet, bør alarmklokkerne ringe, og virksomheden bør omgående undersøge, hvorvidt samtykket er indhentet korrekt.

Endeligt er det essentielt, at en fysisk person slettes fra systemet, såfremt vedkommende frabeder sig opkald fra virksomheden. Det skal sikres, at vedkommende ikke igen modtager opkald eller e-mail-henvendelser af markedsføringsmæssig karakter fra virksomheden, medmindre et nyt samtykke er indhentet. Det er i den forbindelse også relevant at være opmærksom på de persondataretlige problemstillinger ved behandlingen af personoplysninger, herunder pligten til at orientere den registrerede person om behandlingen og personens ret til sletning.

Læs Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse om politianmeldelsen af teleselskaberne