Bech-Bruun samarbejde

Efter flere års diskussioner om opkrævning af moms ved ekspropriation viser det sig nu noget overraskende, at SKAT slet ikke har haft hjemmel til at opkræve moms ved ekspropriation. Spørgsmålet er imidlertid, om de involverede lodsejere og anlægsmyndigheder kan bruge den nyhed til noget i praksis.

Siden momsfritagelsen for levering af fast ejendom blev delvist ophævet med virkning fra den 1. januar 2011, er det ofte blevet diskuteret, om en ekspropriationserstatning skal tillægges moms.

Efter mange bindende svar fra SKAT og adskillige afgørelser fra de takserende myndigheder ligger det nogenlunde fast, at ekspropriation ofte udløser betaling af moms. Er det tilfældet, skal den berørte lodsejer som hovedregel kompenseres af anlægsmyndigheden. Til gengæld kan anlægsmyndigheden anmode lodsejeren om en faktura, hvoraf momsbeløbet fremgår, så anlægsmyndigheden kan få enten momsrefusion eller momsfradrag. 

Lodsejerens momsudgift skal med andre ord ”lægges oveni” ekspropriationserstatningen, og der har efterhånden udviklet sig en fornuftig praksis for håndteringen af sådanne sager i praksis.

Det er derfor noget opsigtsvækkende, at landsskatteretten i tre nyere afgørelser har fastslået, at der slet ikke har været hjemmel til at opkræve moms ved ekspropriation. Denne hjemmel er først tilvejebragt ved en ændring af momsloven, som trådte i kraft den 1. januar 2020. Skatteministeriet har ifølge vores oplysninger netop besluttet, at landsskatterettens afgørelser ikke skal indbringes for domstolene, og afgørelserne er således endelige. Desuden vil Skattestyrelsen os bekendt udstede et såkaldt styresignal, som giver adgang til genoptagelse af tidligere momsansættelser.

Momsbeløbet tilbagebetalt?
Har man betalt moms i forbindelse med en ekspropriation, der er gennemført i perioden mellem den 1. januar 2011, hvor den delvise momsfritagelse for levering af fast ejendom blev ophævet, til den 1. januar 2020, hvor den nødvendige lovhjemmel blev tilvejebragt, kan man søge momsbeløbet tilbagebetalt. Det gælder dog kun, hvis man ikke allerede har fået momsbeløbet refunderet: Den berørte lodsejer kan have fået momsbeløbet refunderet af anlægsmyndigheden, og anlægsmyndigheden kan have fået momsrefusion eller momsfradrag. I så fald skal momsbeløbet ikke tilbagebetales.

Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der ”kan være noget at komme efter”, og der alligevel bør søges tilbagebetaling. Det kan måske være tilfældet, hvis der er sket momsrefusion efter offentligretlige regler og ikke gennem en momsregistrering, og det kan være relevant med en konkret vurdering af den enkelte sag.

Men der er altså ingen tvivl for så vidt moms og ekspropriation efter den 1. januar 2020: Der skal betales moms ved ekspropriation i overensstemmelse med momsloven. 

Til sidst foreslår vi, at anlægsmyndigheder og/eller de takserende myndigheder får pligt til at indberette de tilfælde, hvor en ekspropriationserstatning er tillagt moms, så det sikres, lodsejerne ikke glemmer at indbetale momsbeløbet til SKAT. 

lommeregner