Bech-Bruun samarbejde

Folketinget har den 9. september 2020 sendt et udkast til lovforslag i høring, hvor det foreslås at lempe de nuværende krav til selskabskapital ved omregistrering fra iværksætterselskab til anpartsselskab. Samtidig foreslås det at forlænge fristen for omregistrering med et halvt år fra den 15. april 2021 til den 15. oktober 2021, så iværksætterselskaberne får længere tid til at benytte sig af de nye regler for omregistrering.

Folketinget besluttede sidste år at afskaffe iværksætterselskaber. Det indebar, at alle eksisterende iværksætterselskaber efter de gældende regler skal omregistreres til anpartsselskaber inden den 15. april 2021 ved at udvise en selskabskapital og reserver, som kan overføres til selskabskapitalen, på samlet minimum 40.000 kroner. Før omregistrering kan finde sted efter de gældende regler, vil en eventuel negativ egenkapital først skulle udlignes.

Konsekvensen af dette er, at også sunde iværksætterselskaber, som betaler deres løbende udgifter, men som har lånt penge til eksempelvis opstartsinvesteringer, vil skulle lukkes, hvis der ikke tilføres nye midler.

Det nye lovforslag
Med det nye lovforslag foreslås det i stedet at indføre en mulighed for omregistrering af et iværksætterselskab til et anpartsselskab ved blot at indbetale den manglende selskabskapital, dvs. differencen mellem selskabets registrerede selskabskapital og minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital, uden også at skulle dække en eventuel negativ egenkapital. Det betyder konkret, at hvis et iværksætterselskab for eksempel er stiftet med en selskabskapital på 1.000 kroner, kan selskabet blive omregistreret til et anpartsselskab ved at indskyde de resterende 39.000 kroner, så selskabskapitalen svarer til minimumskapitalkravet for et anpartsselskab. Et iværksætterselskab stilles dermed, som om selskabet oprindeligt var stiftet som et anpartsselskab.

Høringsfristen for lovforslaget er den 6. oktober 2020.

Bech-Bruuns kommentar
Mange ellers sunde iværksætterselskaber har efter de gældende regler svært ved på den korte bane at skaffe de fornødne midler til dækning af negativ egenkapital, og risikerer dermed at blive opløst i foråret 2021. Det er således positivt, at iværksætterselskaber med det nye lovforslag dels får lettere ved at blive omregistreret og dels får længere tid til at benytte sig af de nye regler.