Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Lovforslag L 107 – om opgivelse af periodiske offentlige vurderinger af erhvervsejendomme mv.
  • Lovforslag L 106 – om skærpet beskatning af forældrekøbslejligheder
  • Værdiansættelse af fast ejendom efter +/- 15 %-praksis
  • A/B-model – værdiansættelse af forlods udbytteret – indekseringsrente – praksis
  • Værdiansættelse – fast ejendom – +/- 15 %-reglen – kort ejertid – særlige omstændigheder.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - november 2020

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering