Bech-Bruun samarbejde
Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Høringsudkast til styresignal om +/- 15 %-reglen
  • Høringsudkast til ændring af værdiansættelsescirkulæret – +/- 15 % til +/- 20 % mv.
  • Styresignal om skattemæssigt underskud ved grenspaltning og tilførsel af aktiver
  • Skattefritaget overdragelse til erhvervsdrivende fonde
  • Succession – aktier – forbeholdt udbytte til sælger – beskatning hos køber.
     

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - maj 2020

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering