Bech-Bruun samarbejde
Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Ophævelse af ejertidsnedslag på hovedaktionæraktier
  • Værdiansættelse – fast ejendom – dødsbo – ejendomsvurdering -15 % - prøvelsesadgang for Skat og boet
  • Succession – solcelleanlæg = fast ejendom = passiv kapitalanbringelse.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - januar 2020

Generationsskifte Omstrukturering