Bech-Bruun samarbejde
Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder
  • Værdiansættelse af fast ejendom efter +/- 15 %-praksis
  • Skattefritaget overdragelse til erhvervsdrivende fonde
  • Værdiansættelse fast ejendom – dødsbo – +/- 15 %-reglen – delvist arveafkald – særlige omstændigheder
  • Omgåelsesklausul – spaltning efterfulgt af likvidation – konvertering af udbytte til aktieavance – omgåelse.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - august 2020

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

 

Generationsskifte Omstrukturering