Bech-Bruun samarbejde

Lov om forlængelse af betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms for at øge virksomhedernes likviditet vedtaget.

Nyhedsbrevet er opdateret den 17. marts 2020. 

Regeringen har i dag vedtaget den hastelov, der midlertidigt skal styrke erhvervslivets likviditet med 125 mia. kr. Loven træder i kraft straks med undtagelse af reglerne om forhøjelse af beløbsgrænsen for skattekontoen, der træder i kraft den 25. marts 2020. 

Loven indebærer:

  • Forlængelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag
  • Forlængelse af betalingsfrister for moms 
  • Forlængelse af betalingsfrister for B-skat for selvstændige.

Loven skal sikre, at danske virksomheder er rustet til de økonomiske konsekvenser af COVID-19.

Forlængede betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag
Med vedtagelsen af loven forlænges fristerne for betaling af A-skat og AM-bidrag for månederne april, maj og juni med fire måneder. Det skønnes, at dette vil styrke likviditeten i virksomhederne med ca. 90 mia. kr. 

De ændrede betalingsfrister for perioden er således:

Forlængede betalingsfrister for moms
Med vedtagelsen af loven forlænges fristerne for store virksomheders betaling af moms for marts, april og maj med 30 dage. Ændringen gælder kun virksomheder med en årlig momspligtig omsætning over 50 mio. kr. Det skønnes, at dette vil styrke likviditeten i virksomhederne med ca. 35 mia. kr.

De ændrede betalingsfrister for store virksomheder er:Med vedtagelsen af loven er fristerne for små og mellemstore virksomheder også udvidet. 

For virksomheder, der afregner moms kvartalsvist, er det vedtaget, at afgiftsperioderne bestående af første og andet kvartal i 2020 sammenlægges, således at fristen for begge perioder er den 1. september. Det skal dog bemærkes, at der fortsat skal indgives to angivelser og foretages to indbetalinger, samt at virksomheden i praksis kan fravælge sammenlægningen af de to afgiftsperioder ved at angive og betale moms efter udløbet af første kvartal (dvs. senest den 1. juni 2020).

For virksomheder, der afregner moms halvårligt, er det vedtaget, at afgiftsperioderne bestående af første og andet halvår 2020 sammenlægges, således at fristen for begge perioder er den 1. marts 2021. Det skal dog bemærkes, at der fortsat skal indgives to angivelser og foretages to indbetalinger, samt at virksomheden i praksis kan fravælge sammenlægningen af de to afgiftsperioder ved at angive og betale moms efter udløbet af første halvår (dvs. senest den 1. september 2020).

 

Højere grænse på skattekontoen
Som følge af de udskudte betalingsfrister vil virksomhederne skulle vente længere tid på at kunne foretage deres indbetalinger til skattekontoen. Dette kan potentielt medføre, at virksomhederne skal betale negative renter i et pengeinstitut i denne periode. For at undgå dette gives der ved vedtagelsen af loven mulighed for at have op til 10 mio. kr. stående på skattekontoen, før beløbet udbetales til virksomhederne. Denne mulighed træder i kraft den 25. marts 2020. Den nuværende grænse er 200.000 kr.

Forlængelse af betalingsfrister for B-skat for selvstændige
Med vedtagelsen af loven udskydes også betalingsfristerne den 20. april og 20. maj 2020 for selvstændige, der skal betale B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag. Dette sker med henvisning til, at både juni og december er måneder, hvor der ikke efter gældende lovgivning skulle ske nogen betaling.

De ændrede frister er:

  

Hold dig opdateret på vores kommentarer og nyhedsbreve om COVID-19 her.