Bech-Bruun samarbejde

I en ny kendelse af den 7. maj 2019 har voldgiftsretten afgjort, at en totalentreprenørs projektering og brug af MgO-plader i februar 2014 var en entrepriseretlig udviklingsskade. 

Kendelsen medfører, at bygherrer bærer risikoen for pladernes utilsigtede svigt, hvis entreprenørens beslutning om materialevalget kan fastsættes til et tidspunkt efter den 27. december 2013.

Den frifundne totalentreprenør var under voldgiftssagen repræsenteret af Bech-Bruun.

Læs hele nyhedsbrevet her. 

kraner_bygning_bechbruun