Bech-Bruun samarbejde

Du kan i vores corporate compliance nyhedsbrev denne gang læse om de fornyede stramninger mod hvidvask, tjekke op på, om din organisation efterlever GDPR-reglerne, og læse om, hvorfor cybercrime netop nu er den største trussel mod dansk erhvervsliv.

Nyhedsbrevet er relevant for dig, der har interesse inden for området Corporate Compliance og andre compliance-områder, uanset om det er i privat eller offentligt regi. Emnerne kan være anti-korruption, bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, eksportkontrol, sanktioner, erhvervsstrafferet og enterprise risk management.

Læs nyhedsbrevet her

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

papirmappe_blyant_bechbruun