Bech-Bruun samarbejde

Du kan i vores corporate compliance nyhedsbrev denne gang læse om de fornyede stramninger mod hvidvask og terrorfinansiering, der er på vej, og Datatilsynets arbejde med kontrol af GDPR-reglernes faktiske efterlevelse. Som noget særligt kan du i denne udgave læse en nyhed fra Life Science-området om aftaler mellem regionerne og lægemiddelindustrien.

Nyhedsbrevet er relevant for dig, der har interesse inden for området Corporate Compliance og andre compliance-områder, uanset om det er i privat eller offentligt regi. Emnerne kan være anti-korruption, bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, eksportkontrol, sanktioner, erhvervsstrafferet og enterprise risk management. Nyhedsbrevet udkommer kvartalsvis.

Læs hele nyhedsbrevet her. 

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.

 

papirmappe_blyant_bechbruun