Bech-Bruun samarbejde
Photo of Anders Birkelund Nielsen Anders Birkelund Nielsen Partner 72273404

Europa-Kommissionen har den 31. oktober 2019 offentliggjort nye tærskelværdier for udbud, der finder anvendelse fra den 1. januar 2020.

De nye tærskelværdier for udbud medfører flere ændringer i forhold til tærskelværdierne for 2018 og 2019. 

Ordregivere skal være opmærksomme på, at tærskelværdierne generelt bliver reduceret. Fx falder tærskelværdien for bygge- og anlægskontrakter med 1.420.630 kr. fra 41.305.415 kr. til 39.884.785 kr., ligesom tærskelværdien for statslige myndigheders vareindkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter i henhold til udbudsloven falder fra 1.072.094 kr. til 1.036.259 kr. Den tilsvarende tærskelværdi for regionale og kommunale myndigheder samt offentligretlige organer mv. falder fra 1.645.367 kr. til 1.595.391 kr. 

Tærskelværdierne for varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægskontrakter under henholdsvis forsyningsdirektivet og koncessionsdirektivet sættes ligeledes ned. Tærskelværdien for varer og tjenesteydelseskontraker vil efter de to direktiver være 3.190.783 kr. i 2020 og 2021, mens tærskelværdien for bygge- og anlægskontrakter vil være 39.884.785 kr. 

Tærskelværdierne for delydelsesreglen bliver generelt sat en smule op. Tærskelværdierne for delydelser ved tjenesteydelser og vareindkøb under udbudsloven stiger således både for statslige myndigheder og regionale og kommunale myndigheder samt offentligretlige organer mv. fra 595.608 kr. til 596.408 kr. Der er ligeledes stigninger for delydelser under forsyningsdirektivet.

Alle tærskelværdierne for udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet, koncessionsdirektivet og forsvarsdirektivet kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Oversigt over ændringerne i tærskelværdierne: