Bech-Bruun samarbejde

Energistyrelsen sendte 4. december 2019 et udkast til lovforslag i høring. Lovudkastet indeholder en række ændringer til VE-loven, som vil have betydning for opstillere af vedvarende energianlæg, herunder vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker.

De foreslåede ændringer indebærer blandt andet, at der vil kunne afholdes teknologineutrale udbud i perioden 2020-2024, at værditabsordningen ændres, at køberetsordningen ophæves og at der oprettes en salgsoptionsordning, en VE-bonusordning og en grøn pulje. 

Læs hele nyhedsbrevet her.

Vindmølle_Bech-Bruun