Bech-Bruun samarbejde
Photo of Anne Buhl Bjelke Anne Buhl Bjelke Partner 72273450

Britiske forsikringsselskaber vil ikke længere have tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed i Danmark eller resten af EU, hvis Storbritannien udtræder af EU den 29. marts 2019 uden en udtrædelsesaftale (no deal-Brexit). Finanstilsynet har den 12. marts 2019 sendt et forslag til bekendtgørelse i høring, der tillader, at britiske forsikringsselskaber kan forsætte med at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark indtil den 31. december 2020 i tilfælde af no deal-Brexit.

EIOPA har den 19. februar 2019 publiceret en række anbefalinger til håndtering af britiske forsikringsselskaber og forsikringsformidlere ved Storbritanniens udtrædelse af EU (EIOPA-BoS-19/040).

Forslaget til bekendtgørelsen, som fremsat af Finanstilsynet, finder anvendelse på forsikringsselskaber, der har hovedsæde i Storbritannien, og som var anmeldt til at tegne skadesforsikringer eller livsforsikringer i Danmark pr. 29. marts 2019.

Formålet med bekendtgørelsen er at sikre, at britiske forsikringsselskaber efter den 29. marts 2019 lovligt kan forsætte med at servicere allerede indgåede forsikringsaftaler i Danmark. Bekendtgørelsen giver forsikringsselskaberne tilladelse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed til og med 31. december 2020.

De britiske forsikringsselskaber må ikke i medfør af bekendtgørelsen – efter den 29. marts 2019 – indgå nye forsikringsaftaler eller forny, udvide, genoptage eller på anden vis forlænge eksisterende aftaler.

Bekendtgørelsen fastlægger, at de britiske virksomheder forsat vil være underlagt reglerne i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører, bekendtgørelse om information om gebyrer og andre omkostninger for forsikringsselskaber, og bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler. De britiske forsikringsselskaber er desuden forpligtede til at sikre, at Finanstilsynet er i besiddelse af en række oplysninger.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 30. marts 2019.

Finanstilsynets udkast til bekendtgørelse kan findes her. 

 
euflag_bechbruun