Bech-Bruun samarbejde
Photo of Claus Barrett Christiansen Claus Barrett Christiansen Partner 72273633

Selvom der ikke falder en Brexitaftale på plads mellem Storbritannien og EU, forsikrer Storbritanniens regering, at EU-varemærker og -designs fortsat vil være beskyttede i Storbritannien efter Brexit.

Storbritannien har netop udsendt en vejledning til, hvordan indehavere af EU-varemærker og -designs bør forholde sig i tilfælde af, at der ikke kommer en Brexitaftale på plads inden den 29. marts 2019, hvor Storbritannien træder ud af EU.

EU-varemærker og registrerede EU-designs
Alle eksisterende registrerede EU-varemærker og -designs vil fortsat være beskyttede i Storbritannien, uanset om der kommer en Brexitaftale. 

Dette sker ved, at indehaverne af et EU-varemærke eller -design får en registrering i Storbritannien, der svarer til deres eksisterende EU-registrering. Den nye registrering i Storbritannien træder i kraft den dag, Storbritannien træder ud af EU.

I den forbindelse vil den nye varemærke- eller designregistrering undergå lovgivningen i Storbritannien. Dette betyder, at:

  • varemærket eller designet skal fornyes i Storbritannien
  • varemærket eller designet kan danne grundlag for en sag hos domstolene eller myndighederne i Storbritannien
  • varemærket eller designet kan overdrages separat fra EU-registreringen
  • indehaveren kan give licens til varemærket eller designet separat fra EU-registreringen.

Det er endnu ikke fastlagt præcist, hvordan processen for at få varemærket eller designet registreret i Storbritannien bliver, men regeringen i Storbritannien forsikrer, at processen bliver så let som mulig.

Det er muligt for en indehaver af et EU-varemærke eller -design at frasige sig en tilsvarende registrering i Storbritannien.

Ansøgte varemærker og designs
For så vidt angår varemærker eller designs der på tidspunktet for Brexit den 29. marts 2019 alene er ansøgt i EU, har indehaveren mulighed for at genansøge i Storbritannien på samme betingelser, som andre varemærker og designs i Storbritannien. Dette betyder også, at der skal betales et ansøgningsgebyr til myndighederne i Storbritannien for at genansøge om registrering.

Hvis indehaveren ansøger senest ni måneder efter Brexit, vil ansøgningen have prioritet fra ansøgningsdatoen for EU-ansøgningen.

 
toej_stativ_bechbruun

Uregistrerede EU-designs
Uregistrerede EU-designs vil fortsat være gyldige i Storbritannien efter Brexit. Beskyttelsen gælder dog kun i den resterende beskyttelsesperiode. 

Indehaveren af det uregistrerede design skal ikke foretage sig noget for at opretholde beskyttelsen i Storbritannien. 

Sammenfatning
Det kan sammenfattende konkluderes, at uanset om der ikke bliver indgået en Brexitaftale mellem Storbritannien og EU, vil registrerede EU-varemærker og -designs således fortsat opnå beskyttelse i Storbritannien efter Brexit.