Bech-Bruun samarbejde

Højesteret har i to afgørelser af 9. januar 2019 skærpet bøderne til to virksomheder til henholdsvis 190.000 kr. og 250.000 kr. for overtrædelser af markedsføringslovens oplysningskrav i forbindelse med markedsføring af kreditaftaler. Højesteret skærper dermed bøderne markant, da virksomhederne af Østre Landsret blot var idømt bøder på 50.000 kr.

Sagerne handlede om, hvorvidt bilimportørerne Toyota Danmark A/S og K.W. Bruun Import A/S (tidligere Citroen Danmark A/S) havde opfyldt kravene i markedsføringslovens § 18 ved deres markedsføring af kreditaftaler over for forbrugere.

Det følger af markedsføringslovens § 18, stk. 1, at der skal gives en række standardoplysninger ved markedsføring af kreditaftaler over for forbrugere, hvis markedsføringen indeholder rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne forbundet med kreditaftalen. Standardoplysningerne omfatter blandt andet lånets løbetid og rente mv.

Af markedsføringslovens § 18, stk. 2, fremgår det, at disse standardoplysninger skal oplyses klart, kort og på en fremtrædende måde. Kravet kommer fra forbrugerkreditdirektivets art. 4, stk. 2.
I begge sager reklamerede bilimportørerne med en månedlig ydelse på 995 kr., mens de øvrige standardoplysninger om kreditaftalerne, herunder løbetid og rente, fremgik mindre tydeligt af reklamerne.

Højesterets afgørelser
Det væsentligste spørgsmål under sagerne var, hvorvidt bilimportørerne havde opfyldt oplysningskravene på en ”fremtrædende måde”. Højesteret fandt ikke anledning til at forelægge spørgsmålet for EU-Domstolen, som Toyota Danmark A/S ellers havde anmodet om.

Højesteret fandt derimod, efter en naturlig og sproglig forståelse, at udtrykket ”fremtrædende måde” skulle forstås i overensstemmelse med EU-Kommissionens guideline fra 2012. Heri ligger, at teksten med standardoplysninger ikke må være for lille eller for svær at læse set i forhold til anden tekst i reklamen, og at særligt standardoplysningerne, og det repræsentative eksempel, skal skille sig ud i reklamen.

I den ene sag var reklamens overskrift en stor hvid tekst på rød baggrund med ”995 KR./MD.”, mens de lovpligtige standardoplysninger blev vist med annoncens mindste skriftstørrelse nederst på siden efter en afslutningslinje og efter oplysningerne om bilens brændstofforbrug og CO2-udslip.

I den anden sag var reklamens overskrift en stor hvid tekst på grøn baggrund med ”KUN 995,-/MD.*”, mens de lovpligtige standardoplysninger blev vist lige under overskriften med en markant mindre sort tekst på grøn baggrund.

Højesteret fandt efter en samlet vurdering af det visuelle udtryk ikke, at standardoplysningerne var angivet på en fremtrædende måde.

Bøden blev fastsat under hensyntagen til de afholdte markedsføringsudgifter af bilimportørerne. Højesterets flertal fandt, at disse udgifter skulle fordobles ved udmåling af bødestraf. K.W. Bruun Imports bøde blev yderligere skærpet, da de tidligere var dømt for en lignende overtrædelse.

 

Bech-Bruuns kommentar
Afgørelserne betyder, at kravet om, at oplysningskravene ved markedsføring af kreditaftaler over for forbrugere skal fremgå på en ”fremtrædende måde”, skal tages temmelig bogstaveligt.

Det er således ikke tilstrækkeligt, at oplysningerne indgår i sammenhæng med den øvrige information, hvis den samlede vurdering af det visuelle udtryk ikke kan anses for at være angivet på en fremtrædende måde.

Virksomheder, der markedsfører kreditaftaler over for forbrugere, skal altså udvise særlig agtpågivenhed ved udformning af deres reklamer.

Forbrugerombudsmanden har udarbejdet en kvikguide om oplysningskravene ved markedsføring af kreditaftaler, som kan findes her.

Hvis din virksomhed har spørgsmål til markedsføring af kreditaftaler eller andre produkter, er vores eksperter klar til at hjælpe jer.