Bech-Bruun samarbejde
Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Finanslovsforslag om tilbagerulning af nedsat bo- og gaveafgift
  • Lovforslag L 4 om avance ved overdragelse af A/B-aktier mv.
  • Høringsudkast om skattefritaget overdragelse til erhvervsdrivende fonde
  • Værdiansættelse – fast ejendom – salg fra selskab til aktionær – offentlig ejendomsværdi
  • Virksomhedsordningen – indskud på pensionsordning – investering i aktier – ikke hævning.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - oktober 2019

 

Generationsskifte Omstrukturering