Bech-Bruun samarbejde
Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Succession – aktier – forbeholdt udbytte – skattefritaget hos sælger – ingen beskatning hos køber

  • A/B-model – indekseringsrente på forlods udbytteret – optionsværdi i B-aktierne.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - juli 2019

 

Generationsskifte Omstrukturering