Bech-Bruun samarbejde
Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Tilbagerulning af nedsat bo- og gaveafgift
  • Ekspertgruppe skal give forslag til regler om skematisk værdiansættelse af familieejede virksomheder
  • Overdragelse af A/B-aktier samt virksomhedsomdannelse
  • Udskudt beskatning ved pantebrevsfinansiering
  • Lovforslag L 91 om ophævelse af ejertidsnedslag på hovedaktionæraktier
  • Standardlånerenten for 2020 – rentefradragsbegrænsning og lån mv. mellem nærtstående
  • Underskudsbegrænsning – ejerskifte – transparensreglen – også anvendelse i købende selskab.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - december 2019

Generationsskifte Omstrukturering