Bech-Bruun samarbejde
Photo of Michael Serup Michael Serup Partner 72273302

Læs vores nyhedsbrev Generationsskifte Omstrukturering med aktuel lovgivning og afgørelser.

  • Værdiansættelse – fast ejendom – +/- 15 % – dødsbo – særlige omstændigheder – sagkyndig vurdering

  • Virksomhedsomdannelse – alle aktiver og passiver – IPR og gældsbrev ej medtaget – privat aktiv/passiv.

Download nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering - august 2019

 

Generationsskifte Omstrukturering