Bech-Bruun samarbejde
Photo of Thomas Frøbert Thomas Frøbert Partner 72273433

EU-Domstolen har i dag afsagt dom i den præjudicielle forelæggelse i den såkaldte ”KPC-sag” (C-71/18), hvor Bech-Bruun repræsenterer den danske ejendomsudvikler.

Bech-Bruun har i sagen gjort gældende, at ejendomsudviklerens køb og videresalg af en ejendom med en gammel bygning, hvor alle parter var indforstået med, at den endelige køber skulle nedrive bygningen, ikke udgjorde et momspligtigt salg af en byggegrund, som ellers anført af Skattestyrelsen. 

EU-Domstolen gav Bech-Bruun medhold i dette synspunkt. Domstolens dom anerkender dermed umiddelbart ikke Skattestyrelsens praksis vedrørende ”byggegrundsbegrebet”.  

Virksomheder, der siden januar 2011 har haft ejendomstransaktioner, hvor købesummen evt. fejlagtigt er pålagt moms, kan have mulighed for at søge om at få momsen tilbagebetalt. Vi afventer indtil videre styresignalet fra Skattestyrelsen.

Læs dommen her.

EU-dom_bech-bruun