Bech-Bruun samarbejde
Photo of Anne Buhl Bjelke Anne Buhl Bjelke Partner 72273450

Den nye lov om forsikringsformidling, der trådte i kraft 1. oktober 2018, medfører blandt andet, at eksisterende forsikringsformidlere skal søge om tilladelse som forsikringsformidler eller registreres som accessorisk forsikringsformidler hos Finanstilsynet inden den 1. april 2019.

Erhvervsministeren fastsatte ved bekendtgørelse af 26. april 2018 en række overgangsregler i forbindelse med vedtagelse af den nye lov om forsikringsformidling. I medfør af disse regler skal virksomheder, der før forsikringsformidlingslovens ikrafttræden udøvede forsikringsformidling, søge om tilladelse som forsikringsformidler eller registreres som accessorisk forsikringsformidler hos Finanstilsynet senest den 1. april 2019, hvis virksomheden ønsker at forsætte med at udøve forsikringsformidling. 

Overskrides ansøgningsfristen, kan virksomheden ikke længere lovligt udøve forsikringsformidling eller lovligt udøve accessorisk forsikringsformidling. Manglende ansøgning har endvidere afgørende betydning for de forsikringsselskaber, forsikringsformidleren samarbejder med, idet forsikringsselskaber ikke efter de nye regler må anvende forsikringsdistributionsydelser fra forsikringsformidlere, der ikke har tilladelse, og fra accessoriske forsikringsformidlere, der ikke er registrerede. 

Kravene til selve ansøgningsproceduren og indholdet af ansøgningen fremgår af lov om forsikringsformidling §§ 3 og 4, som kan findes her. Ansøgningen skal indgives via et elektronisk ansøgningssystem, som kan tilgås via følgende link

Vi har erfaring med at rådgive forsikringsformidlere og forsikringsselskaber i ind- og udland, og vi assisterer gerne med registreringen eller ansøgningen om tilladelse, hvis det skulle være nødvendigt.