Bech-Bruun samarbejde

Det spanske datatilsyn har udstedt en bøde på 250.000 euro til den spanske fodboldliga, La Liga, for uberettiget at anvende brugeres telefoner til at lokalisere barer, der viser ligaens fodboldkampe uden licens.

Sidste år kom det frem, at La Ligas officielle app gjorde det muligt for La Liga at fjernaktivere mikrofonen på brugeres telefoner. Mikrofonerne blev aktiveret hvert minut i fem sekunder ad gangen, når der blev spillet en La Liga-fodboldkamp. Lyden fra mikrofonerne kunne, sammen med GPS-oplysninger fra telefonen, være med til at lokalisere, om brugeren af app’en befandt sig på en bar, der viste en La Liga-kamp uden at have licens hertil. App’en, der opdaterer brugere om ligaens kampe, er downloadet af mere end 4 millioner personer.

Det spanske datatilsyn har nu afgjort, at denne praksis er i strid med princippet om gennemsigtighed i GDPR-artikel 5, stk. 1. Brugere af La Ligas app bliver, når app’en første gang tages i brug, spurgt to gange om tilladelse til at anvende telefonens mikrofon. Det har tilsynsmyndigheden nu fundet ikke er tilstrækkeligt for at leve op til princippet om gennemsigtighed i GDPR. Det påpeges i den forbindelse, at oplysninger om La Ligas brug af enhedens mikrofon fremgår med små bogstaver af en lang tekst sammen med betingelser og vilkår for brug af app’en. Dertil bemærker tilsynsmyndigheden, at en bruger sandsynligvis ikke kan huske, hvad der er givet samtykke til, hver gang en app anvendes. Det spanske datatilsyn har derfor udtalt, at det skal markeres for brugeren, hver gang mikrofonen i telefonen bliver aktiveret. Tilsynet har derudover også fundet, at La Liga ikke overholder reglen om, at registrerede altid har ret til at tilbagekalde et persondataretligt samtykke.

Det skyldes, at La Ligas app ikke giver adgang til at tilbagekalde et samtykke til at fjernaktivere mikrofonen.

La Liga har efter afgørelsen udtalt, at de forventer at anke afgørelsen. I den forbindelse har La Liga langet ud efter det spanske datatilsyn, idet tilsynsmyndigheden, efter La Ligas opfattelse, ikke har gjort tilstrækkeligt for at forstå teknologien i app’en. Ifølge La Liga lytter app’en alene efter fodboldkampe og kan derfor ikke anvendes til at opfange samtalers indhold eller identificere de, der deltager i en samtale. La Liga påpeger derfor, at teknologien hverken aflytter, optager eller gemmer samtaler. La Liga hævder, at app’en i enhver henseende lever op til kravene om gennemsigtighed og ansvarlighed i GDPR. I den forbindelse henviser La Liga også til, at det legitime formål, der forfølges ved brug af teknologien, er at bekæmpe produktpirateri, der er et stort problem i branchen. La Liga estimerer, at der hvert år mistes 400 mio. euro i omsætning som følge af uberettiget visning af kampe. Det påpeges derfor også af La Liga, at forretningsdrivende generelt er berettigede til at beskytte deres forretning, og at La Liga immaterialretligt set ikke kan anses for at have handlet tilstrækkeligt grundigt, hvis ikke man anvender alle tilgængelige midler i kampen mod uberettiget anvendelse af immaterielle rettigheder.

La Liga har meddelt, at teknologien vil blive fjernet fra app’en ved en opdatering efter sæsonens afslutning den 30. juni.

Bech-Bruuns kommentar
Det spanske datatilsyns afgørelse i sagen mod La Liga er blandt andet interessant, fordi den belyser en grænseflade mellem på den ene side beskyttelse af forretningsinteresser og immaterielle rettigheder (IP) og på den anden side beskyttelse af personers ret til privatliv (GDPR). 

Afgørelsen afviser ikke, at beskyttelse af immaterielle rettigheder kan være en tilstrækkeligt tungtvejende interesse, der kan retfærdiggøre anvendelsen af teknologi som i La Ligas app. Anvendelse af sådan teknologi forudsætter dog, at den registrerede gøres tilstrækkeligt opmærksom herpå. Ifølge tilsynsmyndigheden forudsætter tilstrækkelig gennemsigtighed i den forbindelse, at den registrerede informeres herom, hver gang mikrofonen aktiveres.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til afgørelsen eller i øvrigt har spørgsmål vedr. apps i relation til immaterialretlige udfordringer og/eller persondataret, herunder kravene til gennemsigtighed og information af brugerne.