Bech-Bruun samarbejde
Photo of Louise Heilberg Louise Heilberg Advokat 72273649

Ny dom understreger, at der skal være klare holdepunkter i aftaler og deklarationer, hvis gæsteprincippet skal betragtes som fraveget.

Retten i Aalborg har i dag afsagt dom i en sag vedrørende betaling for flytning af en kloakledning.

Ledningen skulle flyttes, fordi arealet skulle bebygges med en dagligvarebutik. Ledningen var beskyttet af en deklaration, der var en standarddeklaration.

Retten har fastslået, at gæsteprincippet indtræder på det tidspunkt, hvor ledningsejer og arealejer ikke længere er samme juridiske person. Det gælder også, selvom ejeren var den samme ved etableringen af ledningen.

Derudover understreger Retten i Aalborg, at det skal fremgå klart af deklarationen, hvis gæsteprincippet skal være fraveget.

Da det hverken var klart i deklarationen, eller at der kunne dokumenteres at være betalt erstatning for rådensindskrænkning, fandt Retten i Aalborg, at gæsteprincippet ikke var fraveget, og at ledningsflytningen derfor skulle betales af ledningsejer. Ankefristen er ikke udløbet.

Bech-Bruuns kommentarer
Dommen markerer klart, at ledningsejer har ansvaret for at sikre sine ledninger, både ved at koncipere klare deklarationer og ved at sikre sig, at der er betalt den fornødne erstatning.

Når der sker et ejerskifte, så der ikke længere er identitet mellem ledningsejer og arealejer, skal ledningsejer huske at sikre sine ledninger, hvis de ikke skal ligge på gæstevilkår.

En fravigelse af gæsteprincippet er en stor byrde for arealejer. Derfor skal der være klare holdepunkter for, at arealejer bliver pålagt dette.

Det er ikke oplyst, om dommen bliver anket.

Bech-Bruun har ført sagen for arealejer.