Bech-Bruun samarbejde

De nordiske lande tiltrækker i stigende grad investeringer i datacentre. En ny prognose udarbejdet af Cowi forudser, at de årlige anlægsinvesteringer i Norden vil fordobles inden 2025. Stabile elforsyninger, lave energipriser og politisk stabilitet er blandt forklaringerne på den fremtidige udvikling.

Udviklingen i behovet for behandling og opbevaring af data er på verdensplan eksponentiel, og særligt de nordiske lande har de seneste år oplevet en betydelig stigning i investeringer i datacentre. Nu forudses det i en ny rapport, som er udarbejdet af COWI på vegne af Nordisk Ministerråd, at de årlige anlægsinvesteringer vil stige fra omkring 2 mia. euro i 2018 til over 4 mia. kr. i 2025.

Seks store datacentre på vej
På nuværende tidspunkt er der planlagt i alt seks større datacentre i Danmark: Apple åbner i 2019 et datacenter ved Foulum nær Viborg og har yderligere et center på vej i Kassø ved Aabenraa, Google har købt grunde i Kassø og nær Fredericia med henblik på at opføre datacentre her, og Facebook er i gang med at opføre et datacenter sydøst for Odense og påbegynder opførelsen af endnu et datacenter ved Esbjerg i begyndelsen af 2019.

COWI-rapporten forklarer nordens popularitet blandt datacentrene med flere forhold, men fremhæver særligt fem faktorer, som gør de nordiske lande – herunder Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland – særligt attraktive for investorer:

  • Stabile elforsyninger, hvilket minimerer risikoen for afbrydelser i datacentrenes tjenester
  • Lave energipriser, som understøttes af velfungerende og konkurrencedygtige elmarkeder,
  • Politisk stabilitet karakteriseret ved høj gennemsigtighed og forudsigelighed
  • Store mængder af vedvarende energi
  • Et hurtigt time-to-market understøttet af et ukompliceret forretningsmiljø, som sparer tid og omkostninger

International tilkobling, særligt til internetkabler, er vigtige for datacentres valg af fysisk placering. Norden er veltilkoblet Storbritannien, det europæiske fastland og USA, samtidig er der over de kommende år planlagt flere fiberforbindelser fra de nordiske lande til blandt andet Asien. Det forventes således, at nogle af fremtidens hurtigste fiberruter vil gå gennem de nordiske lande.

Ekspertise i datacentre
Bech-Bruun har erfaringer med rådgivning i forbindelse med etablering og drift af datacentre, herunder alt vedrørende kontrakter, kommunal planlægning, energiforsyning (el, overskudsvarme, vand mv.) samt skatter og afgifter. Vi står til rådighed, hvis I ønsker at høre mere om de juridiske forhold ved datacentre.