Photo of Claus Berg Claus Berg Partner 72273525

Byggeriets nye standardvilkår, AB 18 og ABR 18, er nu blevet offentliggjort i deres endelige form sammen med ABT 18, forenklede versioner af AB og ABR og fire appendikser (APP), der for første gang ser dagens lys.

Vilkårene, der kommer til at afløse de nugældende AB 92, ABT 93 og ABR 89, er offentliggjort samlet i en betænkning, som du kan finde her.

AB-udvalget, der står bag de nye regler, sendte den 2. februar i år udkast til AB 18 og ABR 18 i offentlig høring, hvilket affødte 44 høringssvar.

Høringssvarene indeholdt en række forslag til detailændringer. Disse forslag har imidlertid ikke givet udvalget anledning til at ændre på hovedindholdet af teksten i AB 18 og ABR 18. En række kommentarer har derimod fundet udtryk i bemærkningerne til bestemmelserne, der også indgår i den netop offentliggjorte betænkning. 

De nye regler finder anvendelse, når det er vedtaget mellem parterne. AB-udvalget anbefaler imidlertid, at de nye regelsæt først tages i brug ved aftaler, der indgås 1. januar 2019 eller senere. Dette skyldes behovet for implementering af reglerne særligt hos branchens organisationer og virksomheder - en proces der forventes at blive ganske omfattende.

Bech-Bruuns entrepriseteam følger AB-reformen tæt og udsender løbende faglige nyheder herom. Er du ikke allerede tilmeldt vores nyhedsservice, kan du tilmelde dig her

Du kan også læse mere og holde dig opdateret på vores hjemmeside via www.bechbruun.com/abreformen, hvor du blandt andet kan finde direkte links til de nye aftaledokumenter, information om kurser og gå-hjem-møder, artikler og anden relevant information.