Photo of David Moalem David Moalem Partner 72273324

Partner David Moalem er medforfatter på ’Kapitalmarkedsloven med kommentarer’ udgivet på Gjellerup/Gads Forlag i 2018.

David har i bogen sammen med tre andre medforfattere hhv. Erik Werlauff, Peer Schaumburg-Müller og Dan Moalem, forfattet en lovkommentar til den nye lov om kapitalmarkeder, der trådte i kraft den 3. januar 2018. Bogen indeholder den samlede danske regulering, der gælder for udstedelse og handel med finansielle instrumenter på markedspladser. Kommentaren er bygget op som en traditionel lovkommentar og følger i sin opbygning kapitalmarkedsloven bestemmelse for bestemmelse.

 

Eftersom loven er ny, er der brug for et praktisk værktøj, som advokater, revisorer, virksomhedsjurister, finansielle rådgivere og andre, der beskæftiger sig med loven enten i det daglige eller lejlighedsvis, kan benytte til at få præcis og brugbar viden uden at skulle kaste sig ud i nærmere studier. Det behov opfylder bogen

 

Læs mere om bogen her.