Bech-Bruun samarbejde
Photo of Lars Lindencrone Petersen Lars Lindencrone Petersen Videnpartner 72273535

Den internationale vagthund på hvidvaskområdet, FATF, har netop afgivet sin rapport om hvidvaskbekæmpelsens helbredstilstand i Danmark. Rapporten kommer, netop som Danmark med den nye hvidvasklov har implementeret de seneste internationale regler og anbefalinger på området.

Den meget korte udgave af FATFs konklusioner er, at Danmark har potentialet til at have et effektivt system til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, men at potentialet ikke realiseres i tilstrækkeligt omfang. FATF anslår, at op til 21 mia. kr. årligt kan blive hvidvasket i Danmark.

FATFs hovedkonklusioner kan læses her.

FATF fremsætter en række anbefalinger til forbedring af det danske hvidvaskberedskab. Anbefalingerne retter sig i første række mod et intensiveret myndighedssamarbejde.

Tilbage står, at en række typer af virksomheder efter hvidvaskloven er pålagt at fungere som gate-keepere for indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering. Det gælder ud over finansielle virksomheder advokater, revisorer, ejendomsmæglere og mange andre. FATFs anbefalinger omfatter tilvejebringelse af et strafniveau, som er øget i forhold til de stramninger, som er sket med den nye hvidvasklov.

Bech-Bruun bistår alle typer af virksomheder med at overholde også hvidvasklovgivningen. Bech-Bruun råder over de mest kompetente specialister inden for området og har et meget avanceret system til at gennemføre de tjek, som er nødvendige for at sikre, at virksomheder overholder deres pligter efter den nye hvidvadsklov – både for at undgå straf og for at understrege, at de tager deres samfundsmæssige ansvar alvorligt.