Photo of Anne Buhl Bjelke Anne Buhl Bjelke Partner 72273450

Implementeringen af forsikringsdistributionsdirektivet (IDD) er med vedtagelsen af lovforslag L 156 begyndt, og reglerne fra IDD forventes at være endeligt implementeret i dansk ret per 1. januar 2018. Til overholdelse af de kommende regler fra IDD har Bech-Bruun udviklet et webbaseret analyseværktøj – IDD Compliance Lab.

Lovforslag L 156 blev vedtaget den 30. maj 2017, og det implementerer produkttilsynsregler med baggrund i MiFID II og IDD. Med vedtagelsen af lovforslaget bliver der i lov om finansiel virksomhed per 1. januar 2018 gennemført et overordnet krav om, at finansielle virksomheder, herunder forsikringsselskaber, skal indføre effektive procedurer for godkendelse af nye produkter og tjenesteydelser, for væsentlige ændringer i eksisterende produkter og tjenesteydelser samt for distribution af disse ud fra hensynet til kunden.

Vedtagelsen af L 156 bemyndiger Finanstilsynet til at fastsætte yderligere regler til udfyldelse af det overordnede krav. Finanstilsynet forventes at udmønte det overordnede krav i en ny bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer. Den nye bekendtgørelse vil navnlig indeholde produkttilsynsregler fra IDD og den kommende delegerede retsakt, som Kommissionen forventes at udstede i medfør af IDD.

Lovforslag L 156 som vedtaget kan læses her.

Udover reglerne om produkttilsyn indeholder IDD nye krav til forsikringsselskabers og for-sikringsformidleres kvalifikationer, generelle forretningsskik, aflønningsforhold, afgivelse af oplysninger til kunder, krydssalg/bundling mv. og detaljeret regulering af distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter. Læs mere om reglerne i IDD i vores tidligere nyhedsbrev her.

Implementeringen af de nye regler i IDD falder sammen med implementeringen af nye regler fra det nye hvidvaskdirektiv og MiFID II samt ikrafttrædelsen af persondataforordningen, hvilket i forvejen skaber betydelige udfordringer og byrder for danske finansielle virksomheder, der udvikler og distribuerer forsikringsprodukter.

Vi kan hjælpe
Vi følger implementeringen af IDD og kan rådgive om ændringerne i de danske regler, når de implementeres.

Vi har udviklet et webbaseret analyseværktøj til nem håndtering af den nye regulering i IDD - IDD Compliance Lab.  IDD Compliance Lab giver blandt andet adgang til oversigter og links til regulering samt Bech-Bruuns analyser af den kommende regulering i IDD. Vores IDD Compliance Lab giver dig et nemt og hurtigt overblik over relevante områder. IDD Compliance Lab er et praktisk og effektivt værktøj til projektstyring og compliance og kan også bruges til at identificere virksomhedens potentielle forretningsmuligheder og eventuelle udfordringer. IDD Compliance Lab opdateres løbende med nye regler, analyser og tiltag, og det kan skræddersys til jeres virksomheds behov og forretningsmodel.

Se et eksempel på analyse af IDD’s anvendelsesområde her.

Med IDD Compliance Lab medfølger en indledende workshop. Workshoppen giver mulighed for at drøfte din virksomheds strategiske muligheder og udfordringer i forbindelse med IDD, herunder hvordan vores IDD Compliance Lab kan bruges som redskab i forbindelse med at afdække behovet for ændringer i it-systemer, organisation, politikker, retningslinjer, forretningsgange, kontrakter og i markedsføring mv. som følge af de nye regler.

Hvis du vil vide mere om vores IDD Compliance Lab, og hvordan det kan hjælpe jer i im-plementeringen af  IDD, så kontakt os for et møde.