Bech-Bruun samarbejde
Advokat
København

Tanja Goth-Eriksen

Photo of Tanja Goth-Eriksen

Tanja Goth-Eriksen er specialiseret inden for udbudsret og kontrakter

Tanja Goth-Eriksen rådgiver om alle aspekter af udbudsretten, herunder udbudspligt, tilrettelæggelse af udbudsstrategi, udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrakter, gennemførelse af udbud, kontrol af udbudsmateriale og rådgivning i forbindelse med klagesager ved Klagenævnet for Udbud.

Tanja har betydelig praktisk erfaring med gennemførsel af udbud og kontraktforhandling for ordregivende myndigheder.

Hun rådgiver endvidere private aktører om deltagelse i udbud og udarbejdelse af tilbud, om opfyldelse af krav til egnethed, sikring af konditionsmæssighed og optimering af tilbud, herunder i forbindelse med forhandlede udbud.

Tanja har desuden erfaring med it-udbud og betydelig erfaring med anvendelse af forsvars- og sikkerhedsdirektivet.

Teamet

EU- og konkurrenceforhold

 • EU- og konkurrenceforhold
 • M&A og Selskabsforhold
 • Udbud
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Medlem, Dansk Forening for Udbudsret
 • Medlem, Dansk Forening for Europaret
 • Medlem, Netværk for Yngre Udbudsjurister

Uddannelse og sprog

 • Advokat
 • Cand.jur. (Københavns Universitet)
 • Uddannelse i udlandet: Université Paul Cézanne - Aix-Marseille III, Faculté de droit et de science politique d'Aix Marseille
 • Uddannelse i udlandet: Queensland University of Technology - Law Faculty
 • Fransk
 • Engelsk
 • Svensk
 • Norsk