Bech-Bruun samarbejde
Senioradvokat
København

Sofia Bøtker

Photo of Sofia Bøtker

Sofia Bøtker er specialiseret inden for infrastruktur

Sofia Bøtker har gennem det meste af sin professionelle karriere beskæftiget sig med infrastrukturprojekter, og hun rådgiver dermed primært offentlige klienter om offentligretlige problemstillinger inden for vejforhold, erhvervelse af arealer og rettigheder, planlovgivning samt ledningsejeres retstilling. Hendes klientporteføljer dækker således også over den offentlige sektor i bred forstand, herunder en række kommuner og andre offentlige virksomheder som Metroselskabet, Odense Letbane og Hovedstadens Letbane.

Sofia har tidligere været ansat hos henholdsvis Vejdirektoratet og Københavns Kommune , og hun har derigennem opnået indgående forståelse for de rammer, som hendes offentlige klienter arbejder under. Hun yder derfor også generel rådgivning om blandt andet forvaltningsret, håndtering af aktindsigtsanmodninger, besvarelse af borgerhenvendelser, input til det politiske niveau samt håndtering og indgåelse af kontrakter.

Endelig er Sofia ekstern underviser i forvaltningsret på Københavns Universitet.

Teamet

Infrastruktur

  • Infrastruktur
  • Offentlig virksomhed og forvaltning
00 / 00

Hverv og medlemskaber

  • Medlem, Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark
  • Medlem, Danske Miljøadvokater

Uddannelse og sprog

  • Cand.jur.
  • Advokat
  • Engelsk