Partner, bestyrelsesformand
København

Simon Evers Hjelmborg

Photo of Simon Evers Hjelmborg

Simon Evers Hjelmborg er specialist i EU- og Konkurrenceret

Simon Evers Hjelmborg er bestyrelsesformand i Bech-Bruun og har sammen med bestyrelsen ansvaret for Bech-Bruuns overordnede og strategiske ledelse. Simon har gennem de seneste år haft rollen som Chief Executive Partner, hvor han i samarbejde med direktionen har stået i spidsen for flere organisatoriske og strategiske forandringer, der har styrket Bech-Bruuns position på markedet.

Som tidligere leder i Bech-Bruuns afdeling for EU- og Konkurrenceret har Simon indgående erfaring med strategisk rådgivning indenfor alle aspekter af konkurrenceretten, herunder bl.a. fusionskontrol, misbrugssager, kartel- og konsortieaftaler samt myndighedshåndtering såvel ift. Europa-Kommissionen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Simon rådgiver særligt om komplekse EU-retlige forhold og har indgående erfaring indenfor konkurrence- statsstøtte- og udbudsretlige forhold. Han er en eftertragtet rådgiver hos både danske og internationale klienter i forbindelse med rådgivning om strategisk positionering i markedet, særligt i regulerede markeder med begrænset kommerciel handlefrihed for klienten. Simon har stor erfaring med at varetage klienternes interesser overfor såvel de nordiske som EU-myndighederne, samt førelse af proces for de danske og EU-domstolene.

 

Teamet

EU- og konkurrenceforhold

 • EU- og konkurrenceforhold
 • Regulatoriske forhold
 • Udbud
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Bestyrelsesformand, Bech-Bruun
 • Medlem, Dansk Energiøkonomisk Selskab
 • Medlem, Dansk Forening for Europaret
 • Medlem, Dansk forening for Udbudsret
 • Medlem, Forening for Konkurrenceret

Publikationer

 • EU Udbudsretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016. 650 sider. Bog
 • EU Public Procurement Law – The Public Sector Directive – The Utilities Directive, Djøf Publishing, 2012. Bog
 • EU Udbudsretten – udbudsdirektivet for offentlige myndigheder – forsyningsvirksomhedsdirektivet, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011. Bog
 • Konkurrenceretten i EU, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009. Bog
 • Hvor megen konkurrence skal der være i en konkurrencepræget dialog?, Ugeskrift for Retsvæsen, 2007. Artikel
 • Public Procurement Law – the EU directive on public contracts, DJØF Publishing, 2006. Bog
 • EU Udbudsretten – udbudsdirektivet for offentlige myndigheder, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005. Bog
 • Konkurrenceretten i EU, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005. Bog
 • Konkurrenceretten i EU, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2003. Bog
 • Konkurrenceretten i Danmark og EU, Schultz Forlag, 2001. Bog

Uddannelse og sprog

 • Møderet, Landsret
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Uddannelse i udlandet: The Wharton School
 • Harvard Business School
 • Engelsk
 • Tysk

Ratings