Bech-Bruun samarbejde
Partner
København

Peter Stig Jakobsen

Photo of Peter Stig Jakobsen

Peter Stig Jakobsen er specialist i EU- og konkurrenceret

Peter Stig fører løbende et stort antal konkurrence-, udbuds-, erstatnings- og straffesager for Højesteret, landsretterne, Sø- og Handelsretten, Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet, Klagenævnet for Udbud og EU-Domstolen samt voldgiftsager.

Endelig har Peter Stig i en lang årrække undervist i konkurrence- og markedsføringsret på Københavns Universitet og er medforfatter af lærebøger i udbuds- og konkurrenceret på universiteterne.

Teamet

EU- og konkurrenceforhold

 • EU- og konkurrenceforhold
 • Udbud
 • Offentlig virksomhed og forvaltning
 • Markedsføring og reklame
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Bestyrelsesformand, Erik Jakobsen, Appenæs A/S
 • Bestyrelsesformand, Skovselskabet Glumsø Østerskov ApS
 • Medlem af Dansk Forening for Udbudsret
 • Medlem af Dansk Forening for Europaret
 • Medlem af DI Videnrådgivernes Panel for offentlig-privat samarbejde (OPS)
 • Medlem af Danske Advokater - Fagudvalg for Konkurrenceret
 • Medlem af Det Danske Selskab for Byggeret

Publikationer

 • EU Udbudsretten, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016. 650 sider. Bog
 • Menneskerettighedskonventionens betydning for dawn raids, EU & Menneskeret, 2015. Artikel
 • EU Public Procurement Law – The Public Sector Directive – The Utilities Directive, Djøf Publishing, 2012. Bog
 • EU Udbudsretten – udbudsdirektivet for offentlige myndigheder – forsyningsvirksomhedsdirektivet, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011. Bog
 • Udbud med mange varenumre, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2010. Artikel
 • Konkurrenceretten i EU, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009. Bog
 • Public Procurement Law – the EU directive on public contracts, DJØF Publishing, 2006. Bog
 • EU Udbudsretten – udbudsdirektivet for offentlige myndigheder, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005. Bog
 • The concept of agreement in Article 81 E.C., European Competition Law Review, 2002. Artikel
 • EU-Konkurrenceret, Doms- og regelsamling, DJØF Publishing, 2002. Bog
 • Konkurrenceretten i Danmark og EU, Schultz Lovkommentar, 2001. Bog
 • Establishing a Business in Scandinavia, Peter Stig Jakobsen, 1996. Bog

Uddannelse og sprog

 • Møderet, Højesteret
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk
 • Tysk
 • Svensk
 • Norsk

Ratings

Bech-Bruun handles competition and procurement matters for a client roster which includes Procter & Gamble and the City of Copehagen. Practice head Peter Stig Jakobsen focuses on competition, procurement and state aid law; he recently acted for Daugaard Biler in a dispute against Nissan Nordic Europe concerning its selective distribution system.

Legal 500, EU and competition