Advokat
København

Nikolaj Kromann Hellesen

Photo of Nikolaj Kromann Hellesen

Nikolaj Kromann Hellesen er specialiseret i entreprise- og udbudsret

Nikolaj Kromann Hellesen rådgiver om alle aspekter af entreprise- og udbudsret. 

Inden for entrepriseretten rådgiver Nikolaj bl.a. om udarbejdelse og forhandling af kommercielle og offentlige kontrakter, konfliktløsning, syn og skøn, procesførelse og voldgift. Nikolaj repræsenterer offentlige myndigheder, almene boligorganisationer, pensionsselskaber, entreprenører samt danske og internationale private virksomheder, og han har derfor erfaring med at se sagerne fra begge parters side.

Nikolajs rådgivning inden for udbudsretten består bl.a. af at bistå offentlige myndigheder med alle aspekter af udbudsproceduren fra fastlæggelse af udbudsstrategi til tildeling af kontrakt. Han bistår tilsvarende tilbudsgivere med at afgive konditionsmæssige tilbud, og han har derfor en indgående indsigt i rollen som ordregiver henholdsvis tilbudsgiver.

Nikolaj bistår tilsvarende både offentlige myndigheder og private virksomheder med sager for Klagenævnet for Udbud samt generel udbudsretlig rådgivning.

 

Teamet

Udbud

 • Udbud
 • Konfliktløsning
 • Fast ejendom og Entreprise
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Medlem, Dansk Forening for Udbudsret
 • Medlem, Københavns Advokatforening
 • Medlem, Netværk for Yngre Udbudsjurister
 • Medlem, Det Danske Selskab for Byggeret
 • Ekstern lektor, EU-Udbudsret, Københavns Universitet

Publikationer

 • Nye AB-vilkår for byggerier har netop været i høring, Signatur , 1. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Uddannelse i udlandet: London School of Economics and Political Science (LSE) - Summer School
 • Engelsk