Bech-Bruun samarbejde
Senioradvokat
Aarhus

Mark Christian Walters

Photo of Mark Christian Walters

Mark Christian Walters er specialist i miljøret

Mark Christian Walter er specialiseret i offentligretlig regulering med særligt fokus på miljø- og planret. 

Mark rådgiver offentlige myndigheder og virksomheder om miljø- og planretlige forhold bl.a. i relation til større infrastrukturprojekter, bygge- og anlægsvirksomhed, anlægsprojekter m.m. Mark har særlig stor erfaring med planret, strategisk miljøvurdering, VVM og habitatreglerne (Natura 2000 mm.) i forbindelse med større anlægsprojekter eksempelvis vindmølleprojekter og større infrastrukturprojekter.   

På baggrund af tidligere ansættelser i kommunalt regi og i Natur-og Miljøklagenævnet har Mark opnået indgående kendskab til miljøretten i bred forstand. Hans ekspertise inkluderer som følge heraf tillige et indgående kendskab til behandlingen af miljøretlige sager og en værdifuld indsigt i myndighedsbehandlingen fra start til slut, hvilket bidrager til, at Mark er i stand til at yde helhedsorienteret rådgivning af høj værdi. 
 
Endelig er Mark en dygtig underviser, der jævnligt underviser i planret, naturbeskyttelse, strategisk miljøvurdering og VVM. 

 

Teamet

Miljø

  • Miljø
  • Offentlig virksomhed og forvaltning
  • Infrastruktur
00 / 00

Publikationer

  • Miljøret, Karnov Group, 2018. Bog

Uddannelse og sprog

  • Advokat
  • Cand.jur.
  • Engelsk