Bech-Bruun samarbejde
Partner
Aarhus

Michael Serup

Photo of Michael Serup

Michael Serup er specialist i generationsskifte, omstruktureringer og skatteret

Michael Serup er i dag Danmarks førende rådgiver inden for generationsskifte af familieejede virksomheder og formuer. Siden starten af sin karriere har Michael arbejdet med aktionær- og virksomhedsbeskatning, og han har i dag mere end 30 års erfaring med ejerledede virksomheder og håndtering af generationsskifte og omstruktureringer.

Michael rådgiver med et skarpt fokus på at sikre teknisk og forretningsmæssigt optimale løsninger i effektive, økonomiske processer for sine klienter. I relation til generationsskifte af ejerledede virksomheder har han fokus rettet mod personer og familie, og rådgivningen varetages med stor empati og omsorg. Den høje juridiske faglighed er en selvfølge.

Michael er derudover en erfaren procedør og har ført et betydeligt antal sager ved Højesteret, landsretterne og de administrative klageinstanser, herunder Landsskatteretten. Han er ligeledes en efterspurgt foredragsholder og underviser inden for sit speciale.


Teamet

Generationsskifte

  • Generationsskifte
  • Private Client
  • Skat
  • Fonde
00 / 00

Hverv og medlemskaber

  • Bestyrelsesformand, Haco A/S
  • Bestyrelsesformand, Arp-Hansen Holding A/S
  • Medlem, Danmarks Skatteadvokater
  • Bestyrelsesmedlem, H. Arp-Hansen Holding A/S
  • Bestyrelsesmedlem, H. Arp-Hansen Invest 2 A/S

Publikationer

  • Siden 2004 har Michael hver måned udgivet nyhedsbrevet Generationsskifte Omstrukturering, Bech-Bruun, Michael Serup, 2004. Nyhedsbrev
  • Fusionsskatteloven med kommentarer, Thomson, 2008. Bog
  • Fusionsskatteloven med kommentarer, Thomson, 2003. Bog
  • Fusionsskatteloven med kommentarer, Thomson, 1998. Bog
  • Generationsskifte, Thomson, 2004. Bog
  • Generationsskifte, GadJura, 1997. Bog
  • Spaltning af investeringsselskaber, Revision & Regnskabsvæsen, 2010. Artikel
  • Skatteundgåelse som et hovedformål (8), Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2008. Artikel
  • Succession ved fusion med andelsbeskattede selskaber, Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2008. Artikel
  • Udbyttebegrænsningen ved skattefri omstrukturering uden tilladelse, SR-Skat, 2008. Artikel
  • Skatteundgåelse som et hovedformål (5), TfS, 2006. Artikel
  • Skatteundgåelse som et hovedformål (7), TfS, 2006. Artikel
  • Fusionsskattedirektivet er ændret, TfS, 2005. Artikel
  • Generationsskifte af aktier til skattekursen (1), TfS, 2005. Artikel
  • Generationsskifte af aktier til skattekursen (2), TfS, 2005. Artikel
  • Skatteundgåelse som et hovedformål (4), TfS, 2005. Artikel
  • Fusionsskattedirektivet under ændring, TfS, 2004. Artikel
  • Ophørspension, TfS, 2004. Artikel
  • Skatteundgåelse som et hovedformål (3), TfS, 2004. Artikel
  • Aktieombytning og ejertidsvilkår, TfS, 2003. Artikel
  • Reparation af skattefri omstrukturering gennem skatteforbehold eller omgørelse, Skatterevisoren, 2003. Artikel
  • Skatteundgåelse som et hovedformål, TfS, 2003. Artikel
  • Skatteundgåelse som et hovedformål (2), TfS, 2003. Artikel
  • Tilførsel af aktiver , TfS, 2002. Artikel
  • Tilførsel af aktiver, TfS, 2002. Artikel
  • Anpartsvirksomhed ved virksomhedsomdannelse, TfS, 2001. Artikel
  • Grænseoverskridende aktieindløsning, TfS, 2001. Artikel
  • Aktieombytning og aktionæroverenskomst, TfS, 2000. Artikel
  • Generationsskifte, Revisorbladet, 2000. Artikel
  • Skatteforbehold og omgørelse, Revisorbladet, 2000. Artikel
  • Tilførsel af aktiver, TfS, 2000. Artikel
  • Tilførsel af aktiver, TfS, 2000. Artikel
  • Aktieombytning, TfS, 1999. Artikel
  • Salg til det udstedende selskab, TfS, 1999. Artikel
  • Højesteret fastlægger bødestraf for ulovlige aktionærlån, Revisorbladet, 1997. Artikel
  • Ligningsrådets kompetence til meddelelse af tilladelse til skattefri aktieombytning m.v., TfS, 1997. Artikel
  • Grænserne for (u)lovlig anvendelse af et selskabs midler til erhvervelse af aktier i selskaber, Ugeskrift for Retsvæsen, 1996. Artikel
  • Ny lov om anpartsselskaber, Revisorbladet, 1996. Artikel
  • Partnerselskabet, Revisorbladet, 1996. Artikel
  • Udvidet adgang til tilførsel af aktiver, Skattepolitisk Oversigt, 1996. Artikel
  • (U)lovlig anvendelse af et selskabs midler, Revisorbladet, 1996. Artikel
  • Selskabsomdannelse, Revision & Regnskabsvæsen, 1994. Artikel
  • Spaltning (1), Revision & Regnskabsvæsen, 1994. Artikel
  • Spaltning (2), Revision & Regnskabsvæsen, 1994. Artikel
  • Beliggenhedsgoodwill/ikke goodwill – overdragelse af lejemål, TfS, 1993. Artikel
  • Håndværkeraktier – endnu engang, Revision & Regnskabsvæsen, 1993. Artikel
  • Medarbejderaktier (1), Revision & Regnskabsvæsen, 1993. Artikel
  • Medarbejderaktier (2), Revision & Regnskabsvæsen, 1993. Artikel
  • Medarbejderaktier og skattereform, Revision & Regnskabsvæsen, 1993. Artikel
  • Ny sambeskatningscirkulære, TfS, 1993. Artikel
  • Underskudsfremførsel og sambeskatning efter en skattefri fusion, TfS, 1993. Artikel
  • Underskudsfremførsel og sambeskatning efter skattefri fusion – endnu engang, TfS, 1993. Artikel
  • Den tidsmæssige placering af en akkord , Revisorbladet, 1992. Artikel
  • Fremtidstilpasning af selskabslovgivningen, Revisorbladet, 1992. Artikel
  • Befordringsfradraget, Revisorbladet, 1991. Artikel
  • Debitornedskrivning og lighedsgrundsætningen, Revision & Regnskabsvæsen, 1991. Artikel
  • En kommentar til TS-cirkulære 1991-15 af 21/11 1991, TfS, 1991. Artikel
  • Enkelte periodiseringsproblemer i skatteretten, TfS, 1991. Artikel
  • Fradragstidspunktet for tilslutningsafgifter, SR Skat, 1991. Artikel
  • Goodwill, begreb, værdiansættelse, afgrænsning og korrektion, TfS, 1991. Artikel
  • Konkursskatteloven og begrænset underskudsfremførsel ved akkord, Revisorbladet, 1991. Artikel
  • Beskatning af håndværkeraktier, Revision & regnskabsvæsen, 1990. Artikel
  • Goodwill – eller vederlag for afståelse af retten iht. lejekontrakt, Revision & Regnksabsvæsen, 1990. Artikel
  • Skattemyndighedernes korrektionsadgang, Revision & Regnskabsvæsen, 1990. Artikel
  • Alderstidshævd, Ugeskrift for Retsvæsen, 1989. Artikel
  • Befordringsfradraget, Revisorbladet, 1989. Artikel

Uddannelse og sprog

  • Møderet, Højesteret
  • Advokat
  • Cand.jur.
  • Engelsk

Ratings

Top Ranked - Chambers Europe

Michael Serup receives praise for his ability to "perform tasks very well in a short time and he is very accurate and precise." He has a particular focus on individual taxation, assisting private clients and family-owned companies with exit tax and succession tax.

Chambers and Partners Europe, Tax