Bech-Bruun samarbejde
Advokat
København

Marcus Samuel Vallentin Rosenstock

Photo of Marcus Samuel Vallentin Rosenstock

Marcus Samuel Vallentin Rosenstock er specialiseret inden for forsikringsret

Marcus Samuel Vallentin Rosenstock beskæftiger sig primært med regulatorisk forsikringsret, hvor han rådgiver danske og udenlandske forsikringsselskaber om kravene i den finansielle lovgivning, herunder om etablering og tilladelse, overholdelse af god skik-reglerne, grænseoverskridende forsikringsvirksomhed, overdragelse af forsikringsbestande, outsourcing af funktioner og udarbejdelse af forsikringsbetingelser mv. 

Marcus har også betydelig erfaring med rådgivning om reglerne om forsikringsformidling, herunder om forsikringsformidleres samarbejde med forsikringsselskaber.

Desuden har Marcus et bredt kendskab til reguleringen af resten af den finansielle sektor og solid erfaring med M&A-processer, bl.a. forsikringsretlig due diligence og W&I-forsikringer.

Endelig har Marcus erfaring med undervisning, bl.a. som underviser på JUC.

 

Teamet

Forsikring

  • Forsikring
  • Regulatoriske forhold
00 / 00

Uddannelse og sprog

  • Cand.jur. (Københavns Universitet)
  • Engelsk